Psicología organizacional

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 57 (14013 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS

EL ROL DEL PSICÒLEG DE LES ORGANITZACIONS
La organització com a fenomen a nivell d’estructura i de procés a nivell individual i col·lectiu.
Nosaltres ens situem com a cèl·lula, com a part d’aquest cos.
El psicòleg té una funció com a millora de la salut laboral.
Una organització és un conjunt de coses que estan organitzades en una estructura de grupsformals.
Un fet humà és un fet físic, psicològic, sociològic i cultural. Així, el comportament d’una persona vindrà determinat per aquests 4 conceptes.
Tots els fets es poden donar des de multitud de dimensions. Per tant, hem d’acceptar que existeix un fenomen multicausal. Mai podem saber la causa última de qualsevol fet. Però nosaltres analitzem des d’un dels nivells, acceptant en tot moment elsaltres possibles nivells de causalitat.
Parlem de la teoria multinivell o de nivells factorials:

Des del punt de vista de les organitzacions hem d’acceptar que existeix un fenòmen multicausal. Per tant, com hem dit abans, dient això mai sabem a que és degut (estaria en contra de la teoria conductista: causa – efecte). Tenim el fet com una fotografia i nosaltres com a psicòlegs ens situem en und’aquests nivells.
En psicologia de les organitzacions, en quin lloc situem l’estudi del fenomen humà? Acceptant sempre el fet multicausal, estem situats entre el punt sociològic i el punt psíquic.
La psicologia de les organitzacions intenta obrir-se camí des d’allò psicològic; té unes projeccions que afecten a grups, organitzacions... hem de veure-ho des de baix, des de l’individu, com afecta elgrup, o des de d’alt, com una organització afecte a l’individu.
Em de veure l’individu per les dues cares, però això no vol dir que no acceptem els altres factors. Nosaltres ho analitzem des del nivell psico (individu) social (organització)

I així ens queda un quadre més complex: (amb 3 nivells d’anàlisis)
Individual ⋄ la identitat prové d’aquest nivell.
Grupal
Organitzacional ⋄ treballem ambaixò.

L’individu, en segons quins grups, perd personalitat; en les organitzacions l’individu (encara que ell sigui absolutament necessari) pot quedar invisible. Em de saber com son les organitzacions per enfortir el caràcter individual. La identitat professional (status..) acaba tenint un pes en la identitat individual (en el procés d’identificació personal en la mesura que és identificatiu)CONCEPTES INTRODUCTORIS DE LA PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS

LA RELACIÓ ENTRE LA PSICOLOGIA I PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS

Dins dels pols biològics i socials que avarca la psicologia , la psicologia del treball i les organitzacions s’ubica, en major grau, en el segon.
Biològic ⋄ genetista (allò més innat)
Social ⋄ món més extern. Ens ubiquem aquí.
Psicologia del treball: montaten les relacions humanes. Necessitat d’organitzar-se, necessitat social bàsica.
En la psicologia de les organitzacions podríem inclus discutir la necessitat social: treball amb altres perquè jo potser no ho puc fer sola.
És com un imput que ha obligat a la necessitat d’organitzar-nos: en la organització tenim la capacitat d’intercanviar (no solament necessitats físiques sinó per cobrirnecessitats socials).
Podem definir psicologia de les organitzacions com “ l’estudi científic de la relació entre l’home i el context de treball “. (Guion, 1965)
No és la única definició. (No la preguntarà, o això sperem e?wnu,sgons ell no!)
Dóna idea d’allò més bàsic. Acabaria sent una ciència, una branca de psicologia social o un intent d’entendre el comportament col·lectiu.
“Aplicació o extensió delsfets i principis psicològics als problemes concernents al benestar humà existent en el context industrial i dels negocis”. (Bloom i Naylor, 1968).
(No l’hem d’aprendre; aporta una clarificació a l’altre definició)
La qüestió individual té un pes però la majoria de coses de psicologia de les organitzacions provenen d’allò que fa que l’individu es comporti com ho fa (contacte entre els...
tracking img