Psicologia del desarrollo

Páginas: 14 (3269 palabras) Publicado: 21 de noviembre de 2011
PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

* Edat de viabilitat del fetus:

Durant el segon trimestre de gestació (setmana vigèsima i vigèsima sisena), esdevé la edat de viabilitat del fetus, ja que el seu pes augmenta de manera considerada (de 90 a 870gr.). Passat aquest període, en fetus ja no és tan vulnerable a avortar.


* Principi de maduració cefalo-caudal:

En el primer any de vida,sorgeixen la maduració del desenvolupament orgànic, regit per unes lleis, la primera és la cefalo-caudal. Que consisteix, en el progres dels músculs propers al cervell (ulls, boca, coll,... pelvis, muscles i cames).


* Constància perceptiva:

És desenvolupa dintre dels dos primers anys de vida. I es refereix, en el com percebem les coses, es a dir, la forma, el color, la grandària,....que observem, tenint en compte les modificacions ambientals, la grandària amb la distancia, el color amb la llum,...

(
* Reaccions circulars secundaries i terciàries:

Segons Piaget, les reaccions circulars secundaries fa referencia al nadó (de 4 a 8 mesos) que actua repetidament sobre objectes o persones del medi (cop consecutius al sonall). Comencen a tenir conductessemiintencionades, es a dir, els primers inicis de distingir el que volen i com aconseguir-lo. (pàg. 168, 3r paràgraf).

En les reaccions terciàries, el nadó de dotze a divuit mesos, ho vol experimentar tot, descobreix el mon a traves de l’experiència activa. Repeteix conductes simples incorporant modificacions, ex: si estira l’estoballa per aconseguir el joguet, que passarà?.
(Capítol 6: “desarrollo en losprimeros dos años de vida del niño. Las diverses dimensiones del desarrollo. Problemàtica en el desarrollo de esta etapa”, punt: 5.1., pàg. 168, 4t paràgraf).

* Gest d’indicació:

Durant els set i deu mesos del nadó, la seva base de comunicació, és indicant l’objecte amb el dit acompanyat de la mirada.

* Llenguatge telegràfic:

L’infant entre els 18 i 24 mesos, comença a utilitzardos o més paraules de manera telegràfica, es a dir, sense paraules funcionals o nexes. S’inicien les locucions com preguntes, comentaris a objectes o persones com; papa guapo,...

* Somriure social:

Aquest apareix durant la sisena setmana de vida del nadó, com a resposta a estímuls externs humans, somriu si veu una cara en moviment o una veu humana. Als tres mesos somriuen amb mesfreqüència i als sis mesos les expressions de felicitat son mes selectives.

* Ansietat front a estranys i ansietat per la separació:

L’ansietat front a estranys apareix als sis mesos, i es mostra mes accentuada entre els 10 i 14 mesos. Son la conseqüència que pateix el nadó davant la presencia de persones estranyes.
L’ansietat per separació esta relacionada amb l’anterior, és la por que pateixel nadó a que la persona que el cuida s’allunyi. Aquest sorgeix entre els 8 mesos i als 14 mesos és quan pot tenir mes força.

* Privació afectiva:

Fa referencia al nadó que no experimenta quantitats raonables d’emocions de plaer com, alegria, felicitat, afecte i curiositat.(pàg. 181, 5é paràgraf).
La gravetat de la situació depèn de la edat que succeeixi, el temps que dura, el tipusd’emoció... el moment crític es des de els sis mesos als dos tres anys, després del cinc els efectes son menors.

(

* “Apego” (inclinació) de seguretat:

És el sentiment que presenten els nadons envers al cuidador. Aquest li proporciona seguretat i confiança, si aquest està a prop els petits exploren, si no, es troben perduts i no es desconsolen fins que la troben.

(Capítol 6:“desarrollo en los primeros dos años de vida del niño. Las diverses dimensiones del desarrollo. Problemàtica en el desarrollo de esta etapa”, punt: 9.1, pàg. 185, 6é paràgraf).

* Autoestima:

Durant les dos primers anys de vida, si s’ha desenvolupat sanament, aquests presenten aspectes com l’autoestima, que son les aptituds que l’individu té sobre si mateix, sentir-se capaç, sentir-se...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Psicologia Del Desarrollo
  • Psicología del Desarrollo
  • Psicología del desarroll
  • Psicología del desarrollo
  • Psicologia Del Desarrollo
  • Psicologia del desarrollo
  • Psicología Del Desarrollo
  • Psicología Desarrollo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS