Psicologia evolutiva en el lleure

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4361 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
 

Psicologia Evolutiva en el Lleure

Pre-Adolescència


Curs de monitor de Lleure
Vidreres, 10 de Juliol de 2010

PSICOLOGIA EVOLUTIVA
INTRODUCCIÓ

Trets bàsics del desenvolupament
 
 
El concepte de desenvolupament com a un procés de canvi gradual, es defineix, no tant pel canvi en si, sinó peruns elements (físics i psíquics) previs que manifesten un canvi. Es tracta d'un procés continuat i gradual, però a la vegada ambivalent, flexible i no rígid; de manera que en general es dóna en les mateixes etapes, però no de forma igual per a tots els subjectes. Aquest aspecte ve determinat per la influència del factor genètic, que determina el desenvolupament i que és independent de l'ambient.L'ambient influeix en el desenvolupament de l'individu, el factor genètic el determina, no es pot transformar. El medi o l'entorn que incideix en aquest procés és bàsicament: el medi familiar, el medi escolar i el medi social. Existeixen diferents criteris per classificar les etapes evolutives, en aquest cas ens limitarem al criteri de l'edat. Això, les etapes a considerar són:
 
·         Primerainfància: de 2-3 a 4-5 anys
·         Segona infància: de 4-5 a 7 anys
·         Tercera infància: de 7 a 11 anys
·         Pre-adolescència: d'11 a 13 anys (=puberal)
·         Fase intermitja: de 14 a 16 anys
·         Adolescència: de 16 a 19-20 anys
·         Joventut: fins els 25-30 anys

De 11 a 13 a. (preadolescència)
 
a)     Desenvolupament del cos i canvisbiològics. - entorn 12 a.: canvis del cos (pubertat), es posen en funcionament les glàndules que segreguen hormones sexuals. Nois: desenvolupament testicles, fabricació esperma, creixement pèl al pubis, aixelles i pit, canvi de veu... Noies: regla, desenvolupament pits, pèl aixella i pubis. Reajustament de l'organisme, creixement ràpid i descompassat (braços-cames), atur desenvolupament forçafísica, laxitud. Acceleració maduració cervell, formes superiors de pensament. Canvis de personalitat (són diferents, vergonya del propi cos). Sentiments sexuals (ajudar a acceptar els canvis positivament, comprensió en moments de fatiga).
 
b)    Desenvolupament intel·ligència, aprenentatge, interessos - Pensament abstracte: poder plantejar-se hipòtesis (possibilitats) i preveure conseqüències.Permet reflexió, raonament sense domin i de la realitat, fer judicis crítics. Hi ha: anticipació en el temps, previsió, planeig a curt termini, certa organització, planificar operacions col·lectivament. Camps d’interès: científic (experimentació), metafísic. Recerca del propi jo (tancament), actitud de comoditat pel consumisme. Hobbies personals, xerrar, passejar, imaginar, devoció per altrespersonatges (crisi d'identitat).
 
c)     Desenvolupament personalitat - Imatge de si mateix, curiositat sexual, descoberta de si mateix i diferenciació dels altres. - Equilibri emocional, sentiment inseguretat, inestabilitat, variacions d'humor, reaccions agressives, oposició a tot. Animadors: flexibilitat i autoritat alhora. - Afirmació de personalitat, defensa del propi jo per això: és subjectiu i pocrealista, s'enfronta amb adults, agressiu, insegur, ambivalent. Animadors: transmetre afecte (seguretat) i canalitzar agressivitat de forma constructiva.
 d)    Sociabilitat - Amistat: passa de la companyonia a l'amistat, reconeixement de l'altre, amor. Les noies són més subtils i manipuladores, es fixen en nois mas grans (iniciativa del grup). Grups i subgrups: grups més petits, relacions méssòlides. No es relacionen nois i noies. Noies: grup amb iniciativa, grup inferioritat (amistats febles). Nois: grups d'afeccions comuns, baralles entre grups. Regles del joc: acorden regles i les modifiquen d'acord. Importància del grup: pautes de comportament i valors. Uns dominen als altres.

PSICOPEDAGOGIA DE L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE

1- Psicologia del desenvolupament. Què cal saber i què...
tracking img