Psicologia social (evolutiva, psicoanalisi i gestalt)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1954 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Psicologia del Desenvolupament humà.

Treball individual.


Explica les diferències que hi ha entre: La Psicoanàlisi, La Psicologia de la Forma i La Psicologia Evolutiva. Posa exemples de cada una d’elles.La psicología es la ciència que estudia la ment de tota persona en tots els àmbits que aquesta pot arribar a abarcar, des de les funcions cerebrals fins al desenvolupament delsèssers humans, passant per la forma que es pensa, que es sent i que s'aprén en relació del medi ambient que ens envolta.


L'especialista en aquesta ciència es el Psicòleg, definit, com aquella persona que estudia el comportament humà des de un punt de vista científic i que té com a grans pioners a Sigmund Freud, Carl Jung o Jean Piaget,


De la psicologia acaben sortint tres tipus de escolespsicològiques molt importants com són:

- La Psicoanàlisi

- La Psicologia de la forma

- La Psicologia evolutiva


1.La psicoanàlisi

És la revelació inconscient de relacions, d'una manera sistemàtica amb un procés sociable. Es una corrent que destaca per la importancia dels processos interns en la qual destaca la figura de l'escola psicoanalítica.

La psicoanàlisi escentra en els desitjos, sentiments i temors dels subjectes, es a dir, sobre els seu desenvolupament afectiu .

• Orígen de la Piscoanàlisi:

Sigmund freud es considerat com el pare del psicoanàlisi. Aquesta teoría va ser creada per el vienès al voltant del 1896 i va ser fundada com a p`ractica terapèutica.
Freud, era un metge que tractava d'estudiar de forma sistemàtica l' àrea neuràlgicai en la qual es centra per estudiar una infermetat que estava a l'ordre del dia en aquella època com era la histèria.
A mesura que Freud anava desenvolupant les seves idees, un petit grup de metges interessats van començar a reunir-se a casa seva, i al 1907 van formar la primera societat psicoanalítica. Al 1910 es va formar la API (Associació Psicoanalítica Internacional) expandides arreu del mónabans de començar la Primera Guerra Mundial
Als anys 20 la psicoanàlisi tenia molta influència sobre el cercle intel•lectual, sobretot d'europa i amèrica. La insistència de Freud sobre la importància del desenvolupament sexual de l'individu va obrir les portes a un tractament més lliure del sexe, on abans era un tema que pràcticament ningñu volia sentir parlar.

Freud defineix la psiconàlisi:La psicoanàlisi es una teoría sobre els processos psíquics inconcients que contempla una concepció ampliada de la sexualitat, , de les seves relacions amb l'esdevenir psíquic i el seu reflex a l'ambit sociocultural. El supòsit de que existeixen els processos , fenómens i mecanismes psíquics insconcients junt amb el paper de la sexualitat i de l'anomenat complex d'Edipo, que es el resultatd'una diderencia entre l'instint i la pulsió, així com l'acceptació de la teoría de la repressió i el paper de la resistència en l'anàlisi constitueixen per Freud, els pilars bàsics del seu edifici teòric

Aquesta definició es molt acceptada per la majoría dels psicoanalistes, així com també ho és lanecessitat de transmissió del saber a través de l'anàlisi didàctic i les anàlisis de control.Té com a objecte d'estudi la motivació inconscient, la sexualitat i el desajust. Es centrava amb aquests per investigar i tractar enfermetats mentals basades en l'inconscient

Segons Sigmund Freud, principal exponent d'aquesta teoría, diu que el subjecte es passiu i que estroba davant de forces biològiques i experiències socials sobre el que té poc control.

Els psicoanalistes de generacionsposteriors a Sigmund Freud, van desenvolupar encara més la teoría en diverses direccions, refortçant i complimentant les seves idees o en alguns casos criticant i distanciant-se d'alguns dels punts centrals.

Gràcies a aquestes diferències entre els diferents psicoanalistes, s'ha anat donant lloc a l'existència de diferents escoles amb diferents concepcions i orientacions sobre aquesta....