Psicologia social - pac 1

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (256 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA MIRADA DE LA PSICOLOGIA SOCIAL A LES EMOCIONS

PAC 1

Fase IV
En primer lloc, cal tenir en compte que la psicologia social és una disciplina científicaque estudia com els fenòmens psicològics estan determinats i conformats per processos socials i culturals. Centrant-nos en un dels principals temes que tracta lapsicologia social, les emocions, podem determinar que aquestes han estat analitzades des de diferents punts de vista basats en tres tipus de psicologia social: laPsicologia social psicològica (PSP), la Psicologia social sociològica (PSS) i la Psicologia social construccionista (PSC). Aquestes tres perspectives de la psicologiasocial, es diferencien entre si segons els efectes (biològics o socials/culturals) que cada una creu que són els que influeixen a l’individu per desenvolupar lesemocions.
D’acord amb els tres corrents psicològics esmentats anteriorment, podem considerar que la PSC és el punt de vista que més destaca en els psicòlegs ipensadors de l’actualitat, com serien Brian Parkinson, Miquel Domènech i Lupicinio Íñiguez, entre molts d’altres. Aquesta perspectiva recolza que les causes de lesemocions són els elements psicològics individuals (biològics) junt amb la dimensió social, cultural i històrica que envolta a la persona.
En definitiva, hem deconsiderar que el context sociohistòric que envolta a qualsevol individu és una causa directa de la seva manera de pensar, sentir i actuar. El famós cas de KittyGenovese és un clar exemple de la influència del context sociohistòric, ja que aquesta influència és tant gran que repercuteix fins i tot en un cas extrem de violència.
tracking img