Psicologia social

Páginas: 3 (568 palabras) Publicado: 8 de diciembre de 2010
Guió

1.- Normes socials
Com hem llegit als apunts, a les situacions, tant les quotidianes com les excepcionals, hi podem trobar normes que regulen els individus o subjectes. Aquestes superen lesreglamentacions i lleis que a simple vista podem veure o llegir. Tot seguit utilitzarem les situacions que ens ofereix la pel•lícula per analitzar-ho.

• Identifica una norma social implícita i unanorma explícita, i reflexiona sobre els seus efectes i sobre la seva funció respecte a la situació i sobre la identitat. Reflexiona també sobre la vigència o anacronisme que tenen respecte la tevarealitat.
• Identifica una situació on es trenqui una norma, i com afecta això a la situació.
• Identifica un moment on es creï una norma, i explica quin procés es segueix.

2.- Influència
Desd’una perspectiva basada en l’individu ens podem preguntar què fa que canviem de comportament o d’opinió. Tot seguit us proposem unes qüestions per a treballar aquesta temàtica a partir dels processosconceptualitzats que podem analitzar en el desenvolupament de la situació que es presenta a la pel•lícula.
• Descriu les actituds que hi ha inicialment respecte a la culpabilitat o no de l’acusat.Basant-te en els conceptes estudiats en el mòdul 4, explica el canvi d’actitud que experimenta algun dels membres del jurat.
• Podem considerar que hi ha un procés d’influència minoritària que provoca uncanvi d’actitud respecte l’acusat. Com actua la minoria per tal d’assolir aquest canvi? Com reacciona la majoria cap a aquesta influència minoritària? Pots establir qui és la minoria i la majoriadurant tota l’acció?
• Creus que a la pel•lícula hi ha algun cas d’influència de la majoria (conformitat, obediència, conformisme,...)? Com es dóna i quins elements hi ha implicats?

3.- Discursos,poder i sistema judicial
Per a respondre aquesta qüestió és necessari utilitzar el vídeo i l’article indicats en aquest enunciat.
En els apunts podem veure dues conceptualitzacions diferents...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Psicologia Y Psicologia Social
  • psicología de la educación : psicologia social
  • Diferencias entre Psicología y Psicología Social
  • La psicologia social
  • Psicologia social
  • Psicologia social
  • Psicología Social
  • Psicología Social

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS