Psicologia social

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 20 (4891 palabras )
  • Descarga(s) : 9
  • Publicado : 9 de marzo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
I. Influència social: manteniment, reproducció i canvi social
A. Les actituds
• Definició d’actitud
Definició d’actitud[1]
Conjunt de creences i sentiments que ens predisposen a comportar-nos d’una manera determinada manera davant un determinat objecte (influirà en el comportament, però no és l’únic factor que afecta al comportament).

Concepció tridimensional de les actituds
-Dimensió conductual
Predisposició a desenvolupar una determinada conducta. S’actua sobre la conducta amb programes de reforç i sancions.
- Dimensió cognitiva
Conjunt de creences. La lògica d’intervenció és canviar com es percep la informació respecte un col·lectiu i aportar coneixements.

La informació que es té respecte l’objecte, el que la persona sap o creu saber, el coneixement que se’nté, la manera de representar-lo, les categories en les que s’inclou.

Problema de causalitat circular
La informació influirà en l’actitud; l’actitud incidirà sobre la informació.

- Dimensió afectiva
Sentiments. S’actua intentant construir el col·lectiu de forma agradable i disminuir les valoracions negatives.

La dimensió afectiva es va simplificar:
- Sentiments positius
-Sentiments negatius
Es representa com una continuïtat bipolar amb un punt equi-distant.
[pic]

Hi ha dos raons per aquesta simplificació:
- Les actituds “se prestan” a medició.
- Té relació amb la conducta i permet certa lògica de predicció conductual.

• La medició de l’actitud
Escales d’actitud
És un qüestionari sobre l’actitud.
- Metodologia específica
- Principis teòrics
- Tipusd’informació que proporcionem
Primera metodologia de medició d’actituds: Thurstone (1928)
Construia afirmacions (ítems) i enf eia una llista. Triava una part de la població perquè féssin de jutges: havien de comparar els ítems i que els hi diguéssin quin era més favorable i quin menys respecte l’objecte. Si d’algun en dubtaven (era ambigu), l’eliminaven de la llista.

Així ordenaven els ítems denegatiu a positiu i passaven el qüestionari a la població. D’aquesta manera podien veure quina actitud respecte l’objecte del que es parlava a l’ítem tenia l’entrevistat.

Resum de la primera escala d’actituds de Thurstone:
1. Reunir una sèrie d’enunciats (ítems)
2. Selecció d’ítems no ambigus
1. Selecció de jutges dins la població
2. Comparació dels ítems pels jutges3. Tractament estadístic i selecció d’ítems no ambigus.
2. Construcció de qüestionaris –només amb ítems no ambigus-, calculant la tendència central de cada ítem; i petició d’elecció de l’ítem més adequat per a cada persona.
3. Ordenar persones o grups en el conjunt bipolar.

Els principis de l’escala de Thurstone són els següents:
- Existeix una continuïtat actitudinal
- Lacontinuïtat és unidireccional
- La continuïtat és objectiu.

Actualment s’utilitzen les escales de Likert o Guttman (el tractament estadístic de les dades suprimeix les operacions amb els jutges).

Elaboren una llista d’ítems i pregunten quin nivell d’acceptació de l’afirmació tenen.

• La relació entre l’actitud i la conducta
La Pierre, 1934
La Pierre va dur a terme l’experiment incicial mésreconegut entre l’estudi de la relació actitud-conducta.

Experiment: va anar a 250 establiments dels EEUU amb una parella de xinesos i només a dos establiments no els van deixar entrar. Al cap de dos mesos, va enviar una carta a tots els establiments avisant que hi aniria amb una parella de xinesos; el 92% de les respostes contestaren que no admitirien els xinesos al seu establiment.

-Raons de la no correlació entre actitud i conducta
- Diferències amb el nivell d’abstracció- concreció
- El pes de la situació (és diferent denegar-ho cara a cara que per carta)
- Les normes socials
- La “desitjabilitat” social

Així doncs, l’actitud va estar mediada per variables normatives, situacionals i segons la conducta (actitud – conducta = no relació unicausal).

• Funcions de...
tracking img