Psicologia social

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2353 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Imagina que et trobes amb un amic/ga i et diu que pertany al moviment Okupa. Des de la psicologia social, com li explicaries amb les teves paraules la formació de les normes implícites i explícites per un okupa? (realitzeu una explicació/reflexió sobre la formació de les normes, no un resum dels apunts).
Posa un exemple de norma implícita i explicita present en el text “El Movimiento deOkupaciones: Contracultura Urbana y Dinámicas Alter-Globalización”.
Per començar comentar que les normes són quelcom establert de manera conscient o inconscient, i tenen la finalitat de regular les diferents interaccions que sorgeixen en el context social; així creem una expectativa del que pot passar durant la interacció i a la vegada les diferents obligacions que tenim les persones en vers lamateixa, els drets i els deures del ciutadà i a la vegada contemplen els valors intrínsecs per aconseguir una convivència entre els diferents grups socials i entre el membres del mateix grup social.
Normalment, les normes socials tenen com a principal funció oferir un control social per fer que la societat o “l’organisme social” funcioni de manera eficient i aquestes estan emmarcades en el marcsocial que les precedeix.
Pel que fa a les normes el fet que es classifiquin com implícites i explicites fa que les diferenciem depenent de la seva consciència per part dels integrants del grups, és a dir, podríem definir les normes explícites com aquelles que coneixem i sabem que regulen les diferents situacions per garantir un funcionament grupal adequat. Aquestes estan recollides o contempladesen codis, manuals de convivència, estatuts, etc. En canvi les normes implícites són aquelles que acompleixen la mateixa funció, tot i que el grup o la persona no és conscient que les està seguint o executant, per tant aquestes normes, no estan recollides, tot i que regulen les diferents interaccions socials. Les especificats marcades per les normes implícites configuren moltes vegades la identitatdel grup .
Com a principals exemples de normes explícites i implícites que podem trobar en el text “El Movimiento de Okupaciones: Contracultura Urbana y Dinámicas Alter-Globalización” trobem:
El fet d’establir les diferents normes de convivència i les decisions grupals mitjançat el mètode assembleari, podríem denominar-ho com a norma explícita, ja que tots els integrants dels grup les coneixen ien són conscients. Per tant, parlem d’un codi de convivència social reconegut i respectat per promoure el funcionament de l’agrupament.
En canvi el fet que la vivenda okupada o el centre social okupat i autogestionat no només es quedi amb el simple fet d’aconseguir una okupació d’una vivenda i comporti un moviment creatiu, cultural i globalitzat, organitzant diferents centre d’interès i creantactivitats per al conjunt de la població, ho podríem identificar com una norma implícita.
2. Com pots explicar el fenòmens de influència minoritària i de influència majoritària a partir del moviment okupa?
El moviment okupa ha estat sempre catalogat com una minoria, no obstant el concepte minoria i majoria, va marcat per un transfons de control social, per imposar els valors majoritarisdeixant de banda o excloent els minoritaris.
Pel que fa a la influència minoritària del moviment okupa, ens trobem davant d’una minoria completament innovadora, hi són presents diferents característiques que caracteritzen aquesta minoria, com són l’okupació de les vivendes reivindicant el dret a la vivenda, una consistència estructural i ideològica, tot mostrant una autonomia i confinant-la en lesaccions empreses, ect.
Per tant, a partir d’aquestes característiques podem veure com el moviment okupa es dista de la influència majoritària. Aquesta influència majoritària evoca en una conformitat grupal per mantenir l’ordre social i no distar del parer del grup, buscar sempre un reconeixment social i la permanència al mateix grup. Així, podem dir que la influència majoritària va marcada per...
tracking img