Psicologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3293 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
2.1 Introducción

A seguinte mostra foi recollida en diversos lugares por cada un dos suxeitos.
Os suxeitos 1 e 2 realizaron a mostra no colexio Calasancias, collendo dúas nenas de catro anos e dous nenos de cinco anos, un neno e unha nena para cada unha. O suxeito 3 realizou a mostra aos seus primos na casa do seu tío, collendo unha nena de catro anos e un neno de cinco anos, e o suxeito 4realizouna no colexio San Pedro de Visma, collendo un neno de catro anos e unha nena de cinco anos.
A duración desta mostra por parte de todos os suxeitos foi de media hora aproximadamente con cada neno/a.

2.2 Egocentrismo

O egocentrismo é unha característica que consiste en que unha persoa cree que as súas propias opinións e intereses son máis importantes que as dos demais, xa que non soncapaces de se situaren no punto de vista de outra persoa e ven que a súa perspectiva é a única posíbel. Pensan que esa perspectiva que eles teñen coincide coa dos demais.

O material utilizado neste apartado foron 2 bonecos e un terceiro para realizala proba, ademais dun folio con catro fotos, e cada unha amosaba a imaxe dos 2 bonecos en diferentes posicións: por diante, por detrás, polaesquerda e pola dereita (foto 1 de tódolos suxeitos).

Os procedementos a seguir foron os seguintes: o suxeito 1 e 2 colocaron os obxectos desta proba antes de ir a buscar aos nenos ao aula. Unha vez colocados baixaron a polos nenos e foron cada unha a unha sala. Unha vez alí comezou o proceso, dicímoslles aos nenos que se senten enfronte dos obxectos e explicámoslles o que tiñan que facer, dicir oque estaba vendo a boneca e sinalalo nas fotos que tiñan diante, e así nas 3 posicións as que lles puxemos a boneca.
O suxeito 4 fixo o mesmo que os anteriores suxeitos. Coloca os nenos diante dos obxectos e ensínalles as fotos, explícalles o que teñen que facer.
O suxeito 3 fai o mesmo procedemento que os anteriores suxeitos e segue os mesmos procedementos.

As respostas ditas polos nenos sonapuntadas por todos os suxeitos nuns folios. Se fai o mesmo procedemento tanto cos nenos de 4 anos coma cos nenos de 5 anos.

No grupo de idade de 4 anos houbo un total de 25 % de respostas egocéntricas (S1,S2 y S4), un 66,66 % de respostas non egocéntricas (S1,S2,S3 e S4) e un 8,33 % de respostas incorrectas (S3), (táboa1).
Neste procedementos os nenos non deron ningunhas respostas relevantes,e dicir, ningún tivo todas as súas respostas egocéntricas, nin todas non egocéntricas nin todas incorrectas, case todos os nenos contestaron de forma correcta, ou simplemente non contestaron correctamente.

No grupo de idade de 5 anos houbo un total de 25 % de respostas egocéntricas (S1, S3 e S4), un 50 % de respostas non egocéntricas (S1,S2,S3 e S4) e un 25 % de respostas incorrectas (S1 e S2),(táboa 2).
Neste grupo de idade tampouco houbo ningunha respostas relevante por parte dos nenos.

Coma se pode observar na táboa dos nenos de 4 anos, o 75 % deron as respostas de forma correcta, sen embargo, o 25 % tivo erros nas respostas, (táboa 3).
Na teoría que expón Piaget sobre o egocentrismo, di que nesta idade, as criaturas son capaces de diferenciar a súa propia perspectiva da dosoutros e son capaces de realizaren inferencias non egocéntricas.
Polo tanto concluímos que este procedemento serve para verificar que os resultados obtidos apoian a tese de Piaget.
No grupo de idade de 5 anos só houbo un 50 % que acertaron as respostas, polo tanto o outro 50 % tivo fallos á hora de respondelas.

Táboa 1. Respostas do alumnado de 4 anosFOTOS DOS XOGUETES ELIXIDAS

S1 S2 S3 S4
Posicións

da

boneca Enfronte
(de costas) De fronte
A) De fronte
A)
Pola dereita
D)

De fronte
A)
Á dereita
(pola dereita) Pola dereita
D) Pola dereita
D) Pola dereita
D)

Pola dereita
D)

Á esquerda
(pola esquerda) Pola esquerda
C) Pola esquerda
C) Pola esquerda
C)...
tracking img