Psicologia

Páginas: 2 (403 palabras) Publicado: 22 de abril de 2010
Nom del grup: Acció col·lectiva i internet

Integrants del grup: Ricard Jané Povill (portaveu), Noemi Herranz Orvera
Focus: Internet i moviments socials

Tema
Parlem de comportament col·lectiuquan es produeixen situacions en que un grups de persones participen en una acció comuna l'ojectiu de la qual és l'assoliment d'un propòsit o meta compartit. Aquest es desenvolupa en un context sociali hi té una gran importància la teotia de la identitat social. En l'època contemporània han aparegut amb força les tecnologies de la informació amb internet com a principal representant. La xarxa,com a tantes altres facetes de la vida social, ha entrat en el fenòmen de l'acció col·lectiva, facilitant i accelerant la implicació de les persones en els fenòmens multitudinaris. En alguns casos deforma activa per tal de produïr canvis socials o polítics, com és el cas de les manifestacions i protestes en contra de la guerra d'Irak, i en d'altres de de caràcter postmodern com és la participaciócol·lectiva en les fotografies de nues multituds realitzades per l'artista Spencer Tunick

Objectiu del treball:
Conèixer l'abast de la importància de la xarxa en els actuals fenòmens col·lectius.Analitzar quins elements de la xarxa afavoreixen els fenòmens col·lectius. Estudiar exemples de succesos col·lectius que hagin comptat amb l'impuls d'internet.

Tasques concretes,temps, materials:Preparar una introducció i definició de l'acció col·lectiva.
Cerca de webs amb informació sobre l'acció col·lectiva i la seva relació amb internet.
Cerca de notícies sobre epidodis col·lectiussucceïts i en que la xarxa hi hagi influït.
Cerca de pàgines on es promoguin accions col·lectives.
Mitjans de comunicació convencionals versus internet/mobils.
Acció col·lectiva i les xarxes socials(Facebook,youtube, twitter).
Enquesta sobre participació col·lectiva i internet.
Anàlisi i estructuració de la informació trobada.
Síntesi i conclusió.

Acords Inicials:

Compromís a no deixar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • psicología de la psicologia
  • Psicologia o psicologias
  • Psicologías, Psicología
  • Psicologia
  • Psicologia
  • Psicologia
  • Psicologia
  • Psicologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS