Psicologia

Páginas: 4 (942 palabras) Publicado: 3 de marzo de 2012
1- Quin é l’objecte d’estudi de la Psicologia? De quines paraules gregues prové el seu significat? En quins coneixements científics es fonamenta?
L’objectiu de la psicologia es entendre la maneraque actuen els essers vius, com per exemple els humans som una espècie molt diferent de les altres, i sobretot ens diferenciem en els nostres moviments. Psicologia, son dos paraules gregues; per unabanda pyskhé que es traduïa com respiració, tot i que el pas del temps la traducció va anant evolucionant. Desprès de respiració van traduir com alè vital ja que els gregs creien que nosaltres actuàvemd’una manera per el que teníem dins. Fins la traducció més correcta d’avui en dia que seria ment. Per altre banda logos significa explicació. La Psicologia per tant es el estudi que consisteix enexplica el motiu de les nostres accions. Aquesta ciència es basa en la biologia humana.

2- Quins indicis ens fan pensar que tots ells es troben emparentats? Quin ens fan pensar que aquest parentiu es degrau? Poseu un exemple per donar suport a la vostra resposta.
Hi ha gran quantitat de proves que demostren que tot els éssers vius tenen un origen comú i que l’evolució es un fet inqüestionable. Lesproves taxonòmiques, els individus més semblants s’agrupen en espècies, les espècies més semblants s’agrupen en un gènere, els generes mes semblants s’agrupen en una família... Les proves anatòmiqueses basa en l’estudi comprovat de les semblances entre les estructures corporals. Hi ha de tres tipus: Òrgans homòlegs( mateixa estructura externa i funció diferent), òrgans anàlegs( son els que fanmateixa funció en l’organisme, però tenen diferent origen, com les ales d’un coll i d’un insecte fa la mateixa funció, però tenen una estructura externa diferent) i òrgans vestigials ( les extremitatsinferiors en els mamífers aquàtics estan reduïdes a la mínima expressió). També hi ha altres tipus de proves com les paleontològiques, que es troben a les similituds dels fòssils. Ens fan pensar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • psicología de la psicologia
  • Psicologia o psicologias
  • Psicologías, Psicología
  • Psicologia
  • Psicologia
  • Psicologia
  • Psicologia
  • Psicologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS