Psicoloxia evolutiva

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (686 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 1. O DESENVOLVEMENTO NA EDUCACIÓN INFANTIL
1.INTRODUCCIÓN DA PSICOLOXÍA DO DESENVOLVEMENTO
A Psicoloxía do Desenvolvemento ou Evolutiva é a disciplina que se ocupa do cambio ao longo do tempona conduta humana, tanto nos que son visibles coma os que non o son.
A singularidade da Psicoloxía Evolutiva con respecto ás outras disciplinas é que se caracteriza por unha serie de características:a) Os cambios que interesan a esta disciplina teñen un carácter normativo ou case normativo, é dicir, que os procesos de que se ocupa son aplicables a todos os seres humanos ou grandes gruposdeles.
b) Os cambios teñen relación coa idade. Trátase dos cambios vinculados co período da vida na que se atopa a persoa.
A Psicoloxía do Desenvolvemento, como disciplina, encárgase das seguintestarefas:
* Observar e rexistrar os comportamentos para analizar as pautas de cada idade, o que permanece constante e as diferenzas entre períodos de idade, así como as diferenzas entre individuos.* Identificar que foi o que variou para produciron a permanencia ou o cambio,
similitude e a diferenza.
* Prognosticar, coñecendo antes as causas, o que vai suceder , sempre que se cumpranos requisitos para facelo.
* Intervir de forma preventiva, cando un conxunto de influenzas pode conducir a un resultado negativo no proceso de desenvolvemento, co fin de optimizalo.Desenvolvemento ao longo do ciclo vital é moi ampla, e o seu alcance é extenso, por iso os cambios psicolóxicos acostuman a agruparse en grandes áreas ou procesos para estudalos e describilos nos diferentesperíodos nos que se adquiren.
Desta maneira, agrúpanse os procesos que se estudan na Psicoloxía do desenvolvemento en:
* Físicos -psicomotrices
* Cognitivos
* Lingüísticos
* Social-afectivos e da personalidade
A división destas idades ten que entenderse como un recurso didáctico, xa que o desenvolvemento psicolóxico é global e integral, existindo unha relación clara entre todas...
tracking img