Psicopato

Páginas: 6 (1500 palabras) Publicado: 7 de noviembre de 2011
Facultat de Psicologia – Curs 2011/2012 
Grau de Psicologia 

102572  PSICOPATOLOGIA AL LLARG DEL CICLE VITAL

Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics 
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut 
 
Professors/res Cicles Infància i Adolescència:  
Classes  conferència:  Sergi  Ballespí,  Carme  Brun,  Natalia  Díaz‐Regañón,  Lourdes  Ezpeleta (Coordinadora), Gemma Rubio 
Seminaris (seminaris ‐ grup partit):   Sergi Ballespí, Natalia Díaz‐Regañón, Gemma Rubio, Ariadna de 
la Vega 
 
Professors/res Cicles Adults i Vellesa:  
Classes conferència: Eduard Fuente, Jordi Obiols, i Jordi Vicens. 
Seminaris (problemes ‐ grup partit): Eduard Fuente, Estel Gelabert, Jordi Obiols, Jordi Vicens 
 
Llengua: català i castellà OBJECTIUS FORMATIUS I CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Contextualització 
La  psicopatologia  representa  un  desviament  de  les  funcions  humanes  normals,  que  es  deuen 
entendre en el context del desenvolupament de la persona i en el seu context social i cultural. En 
l’exercici professional de la psicologia, el coneixement de la psicopatologia al llarg del cicle és un element fonamental per a totes les sortides professionals que tracten amb el comportament humà 
(psicologia clínica i de la salut, psicologia social i de les organitzacions, psicologia de l’educació). 
Aquesta assignatura és una presentació de les psicopatologies que, de manera més representativa 
però no excloent, es poden presentar en cada període evolutiu. En aquest pla d’estudis, la formació en psicopatologia està compresa en les següents assignatures: 
• Psicopatologia al llarg del cicle vital 
• Psicopatologia de la infància i l’adolescència 
• Psicopatologia d’adults 
• Trastorns de la personalitat 
• Discapacitat intel∙lectual i problemes de l’aprenentatge i la comunicació 
 
Objectius formatius de l’assignatura 
 
L’objectiu  principal  d’aquesta  assignatura  és  presentar  les psicopatologies  que,  de  manera  més 
representativa però no excloent, es poden presentar en cada període evolutiu. 
 
En finalitzar l’assignatura, 
 
1. l’alumne sabrà reconèixer la diversitat del comportament humà i la naturalesa de les seves 
diferències, tant en la normalitat com en l'anormalitat i la patologia. 
2.l’alumne sabrà reconèixer els determinants i els factors de risc per a la salut i també la 
interacció entre la persona i el seu entorn físic i social. 
3. L’alumne sabrà analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions 
en diferents contexts. 

Facultat de Psicologia – Curs 2011/2012 
Llicenciatura en Psicologia 

2

METODOLOGIA DOCENT 

L’adquisició d’aquests coneixements s’obtindrà mitjançant:  
 
a)Classes conferència. En aquestes classes es presentaran els conceptes generals, tant dels 
punts introductoris com de la psicopatologia, que han de servir de guia per a que l’alumne 
aprofundeixi en cada punt del programa.  
 
Material: Bibliografia recomanada. 
 
Programació: 26 hores: 3 hores setmanals  
Es programaran les setmanes 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17. 
La setmana 3 és la de 26 de setembre. 
 
b)Seminaris de casos. En aquestes classes l’alumne ha d’aprofundir en diferents punts del 
temari que estaran il∙lustrats per casos clínics. 
Es presentaran diferents casos relacionats amb un tema del programa que seran treballats 
pels grups. Durant una part del seminari els alumnes presentaran oralment el cas. 
 
Material: Casos disponibles al campus virtual. Bibliografia. 
 Programació: 20 hores: 2 hores setmanals durant 10 setmanes 
Es programaran les setmanes 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17. 
La setmana 5 és la de 10 d’octubre. 
Le  gestió  acadèmica  farà  pública  l’assignació  dels  alumnes  als  grups  seminaris.  Pel  bon 
funcionament de les classes, no està permès el canvi a un grup diferent a l’assignat. ...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Psicopata
  • psicopata
  • ¿Eres Psicopata?
  • Psicopatas
  • El psicopata
  • psicopata
  • Yo Psicópata
  • Psicopata

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS