Publicidad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 20 (4832 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
*
*
* INDEX

1 PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA 1
1.1 INTRODUCCIÓ 1
2 PART TEÒRICA 4
2.1 SITUACIÓ DE COMUNICACIÓ EN L`AMBIT PUBLICITARI. 4
3 LA PUBLICITAT COMERCIAL 8
4 LA PUBLICITAT INSTITUCIONAL 10
5 RECURSOS LINGÜÍSTICS (morfosintàctics) 13


PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA
INTRODUCCIÓ

En primer lloc, anem a fer una breu explicació sobre què és realment lapublicitat i els seus orígens.
La publicitat va nàixer a finals del S. XIX, la seua finalitat era vendre productes a més d’informar i persuadir. Hi ha diverses teories sobre què és la publicitat, per una banda hi ha gent que considera la publicitat com una parcel·la de l’àmbit d’ús dels mitjans de comunicació, ja que aquests són el canal de difusió més habitual i comú i, per altra banda, sol parlar-sede publicitat com un àmbit d’ús independent per els seus trets específics i també per la importància que ha aconseguit, que fan que els mitjans de comunicació sols siguen un pretext per poder inserir anuncis.
En definitiva, la publicitat és una tècnica de vendes que, al incorporar una càrrega de persuasió en els seus missatges, s’introdueix en la ment del consumidor a qui es dirigeix per compliramb eficàcia els seus objectius, objectius comercials que són els que governen la activitat de qualsevol empresa mercantil.
En segon lloc, està el missatge publicitari, molt important per a la publicitat, és marginal i la imatge passa a ser el centre i aconsegueix una funció referencial, i a més, es manipula el llenguatge.
A continuació, la publicitat conté una frase amb la qual es voldescriure el producte que es vol vendre, sol aparèixer dins del missatge publicitari normalment al principi o al final. El principal objectiu és reforçar el missatge creant un lema amb el qual el receptor puga recordar i identificar amb el producte. L’ eslògan ha de ser molt breu, expressiu i de capacitat informativa mínima.
La publicitat té diversos objectius a aconseguir d’acord amb lespreferències de l’anunciant, els seus objectius, o les demandes del mercat.
En primer lloc, la publicitat informa al consumidor sobre els beneficis d’un determinat producte o servei, mai explicarà quins són els inconvenients, i ressaltant sempre la diferenciació sobre altres marques que puguen ser competents.
En segon lloc, la publicitat busca inclinar la balança del subjecte cap al producte anunciatper mitjans psicològics, de manera que la probabilitat que l’objecte o servei anunciat siga adquirit per el consumidor siga més alta gràcies a l’anunci.
Per altra banda, la publicitat permet la independència econòmica dels mitjans de comunicació respecte a l’Estat.
Finalment, un dels principals objectius de la publicitat és crear demanda o modificar les tendències de demanda d’un producte demarca, ja que la comercialització busca identificar el mercat apropiat per a cada producte. La publicitat és la comunicació per la qual la informació sobre el producte es transmet a aquests individus.
Per a poder vendre més productes que altres marques, cal fer ús d’algunes estratègies per així guanyar la confiança dels consumidors i vendre més que la competència.
* Associació psico-emotiva alconsumidor. Per mitjà de :
* Estètica: imatges, música, persones, etc…
* Humor
* Sentiments: amor matern, enamorament, etc…
* Testimonials: d’unes figures o persones famoses o reconegudes de forma sempre positiva, o de personatges de associació pro-activa.
* Demostració: proves, tests, assajos.
* Oportunitat: el missatge hauria d’aprofitar el moment,conjuntura o situació del temps de referència.
* Freqüència: el consumidor comença a retenir un missatge quan aquest és repetitiu.
* Sinceritat: el fracàs produeix frustració en el consumidor. El fa sentir mal i condueix a sentiments depressius.
* Proposta única de venda: Tot anunci ha de fer una proposició concreta al consumidor.
* La proposició ha de distingir-se de la...
tracking img