Publicidad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (602 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 2 de enero de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
5. 11. 2009

Tendecies en la publicitat actual
El futur consumidor: noves necessitats, expectatives i comportaments.
L’estudi Delivering Tomorrow1 de 2009 profunditza en l’escenari de futur delmarketing i la comunicació2. Per a realitzar aquest estudi s’han realitzat 900 entrevistes –entre juny de 2008 i gener de 2009- on s’ha debatut sobre les 81 tesis de futur establertes. L’estudi es basaen el métode Delphi que es desenvolupa en diveres fases i exposa cada tesis a l’entrevistat per conèixer les seves opinions sobre el tema. L’estudi arriba a 10 conclusions englobades en 3 temàtiques:evolució global, evolució de la logística i evolució dels consumidors. La nostra reflexió es basa en aquesta última. En primer lloc, s’ha detectat que Internet cambiarà les expectatives i elcomportament dels consumidors ja que entre els seus interessos es troben la individualització, la transparencia, la disponibilitat i la rapidesa. Comoditat, confort i sencillesa són les principals demandes.D’altra banda, els consumidors destaquen que la comunicació entre persones i màquines no pot substituir la comunicació interpersonal. Com ja sabem, Internet és un canal de venta sovint de baix cost ialta productivitat. Ens permet arribar a clients molt específics, molt avançats o de grups reduïts als que no resultava rendible abordar amb els mitjans de marketing i comunicació tradicionals. Internetés un mitjà per explorar, tot i així ja s’han introduït elements innovadors que han donat lloc a noves formes de relació amb el consumidor. Una d’aquestes noves eines de comunicació entre empreses iusuaris són les denominades comunitats virtuals. Són llocs d’interacció social formats per perfils personals d’usuaris que inclouen xarxes d’amics, grups, blogs, fotografies, vídeos i música, a mésd’una xarxa interna de missatgeria que permet als usuaris comunicar-se i un buscador intern. Participar o crear un comunitat virtual sobre una temàtica afí a les empreses i posicionar-se en ella com...
tracking img