Quadre resum ramon adeu

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (314 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Ramona, adéu
transcorre a Barcelona, concretament al barri burgès del’Eixample, cosa que permet fer una anàlisi acurada tant de la ciutat com dela classe social burgesa en tres èpoquesdiferents.La Mundeta Jover escriu en el seu diari sobre la Barcelona de finals del S XIXi principis del XX, una ciutat que viu canvis fulgurants gràcies a l’Exposició de1888 i l’expansió que suposa elnaixement de l’Eixample. A banda de la ciutaten expansió, també en mostra amb minuciositat com eren les cases burgesesper dins, ja que no estalvia detalls en parlar de decoració, mobiliari…La MundetaVentura viu en una ciutat en crisi econòmica i social quedesemboca en el drama dels bombardejos de la Guerra Civil (tot i que ella enquedi al marge durant els anys de la República gràcies al seuestatus).La Mundeta Claret pateix una ciutat desordenada, víctima del “desarrollisme”i la construcció desenfrenada que té com a conseqüècia uns dèficits enormesen tots sentits. Li toca viure en una ciutatque qualifica ella mateixa de grisa idecadent.Altres barris de Barcelona apareixen com a espais d’amor clandestins i deteritoris de llibertat, lluny de les mirades censores de l’Eixample. Així,laMundeta Jover es passeja per la Barceloneta i el parc de la Ciutadella; lamundeta Ventura prefereix l’Arrabassada i la Rambla; la Mundeta Claret,menys ofegada per les convencions, només fa una petitaescapada a la partalta per necessitat. La hipocresia té lloc sobretot a Valldoreix, lloc de refugidels rics, on les convencions i les normes arriben al seu punt àlgid.El temps apareix gairebé semprede manera indirecta en la narració, gairebémai se’ns parla directament, sinó que Montserrat Roig va preferir mesclar elsesdeveniments socials que permeten situar l’obra en un moment històric(bombesdel Liceu, pèrdua de les colònies, Fets d’Octubre, revoltesestudiantils…) i individuals, ja que un o altre pesonatge sempre es veud’alguna manera afectat per ells o hi està implicat...
tracking img