Qualitats fisiques

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3187 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.-CLASSIFICACIÓ DELS ALIMENTS, FUNCIONS i ON ES TROBEN.

* Hidrats de carboni o glúcids.

Formats per glucosa. Han de representar un 55-65% de les calories ingerides totals.

La principal funció dels glúcids és aportar energia: són la principal font d’energia de l’organisme.

Són components formats per carboni, hidrogen i oxigen i són els que produeixen una combustió més neta dins lesnostres cèl·lules i els que deixen menys residus en l'organisme.
Una part molt petita dels hidrats de carboni que ingerim es fa servir en la construcció de molècules més complexes, juntament amb els greixos i les proteïnes, que llavors s'incorporaran als nostres òrgans. També utilitzem una porció d'aquests carbohidrats per aconseguir cremar de forma més neta les proteïnes i greixos que es fanservir com a font d'energia.

Dos tipus principals de glúcids:

Hidrats de carboni simples Mel, sucre de taula, sucre de les fruites,… | Hidrats de carboni complexos:Pa, blat de moro, llegums, patates, arròs,… |

* Greixos o lípids.

Formats per àcids grassos (greixos). Han de representar un 20-25% de les calories ingerides totals.
Tenen una funció energètica, estructural.S'utilitzen sobretot per aportar energia a l'organisme, però també són imprescindibles per a altres funcions com l'absorció d'algunes vitamines, la síntesi d'hormones i com a material aïllant i de recobriment d'òrgans interns. També formen part de les membranes cel·lulars i de les beines que envolten els nervis.
Malgrat que dins el grup dels lípids podem trobar productes amb composicions moltdiferents, la major part dels greixos que consumim procedeixen del grup dels triglicèrids.
Els lípids o greixos són la reserva energètica més important de l'organisme dels animals. Això es deu a que cada gram de greix produeix més del doble d'energia que els demés nutrients: poca ingesta de lípids=moltes calories. Per tant hi ha un matís important a tenir en compte ja que en els aliments quenormalment consumim sempre trobem una combinació d'àcids grassos saturats i insaturats:

* Consumir oli d’oliva, peix, carn i fruits secs rics en àcids grassos insaturats
* Reduir els embotits i carns greixoses rics en àcids grassos saturats.
* Evitar les mantegues, bolleria, pastisseria, geladeria, patates bossa molts rics en àcids grassos saturats.
* Proteïnes.Formats per aminoàcids. Han de representar un 8-15% de les calories ingerides totals.

Desenvolupen el major nombre de funcions: formen part de l'estructura bàsica dels teixits (músculs, tendons, pell, ungles...), tenen funcions metabòliques i reguladores (assimilació de nutrients, transport d'oxigen i greixos a la sang, inactivació de materials tòxics o perillosos...), són els elements quedefineixen la identitat de cada ésser viu, perquè constitueixen la base de l'estructura del ADN i dels sistemes de reconeixement d'organismes estranys en el sistema immunitari.
Tenen una estructura molt complexa i molt diversa.

Dos tipus principals:

Proteïnes d'origen vegetalEls fruits secs, la soja, els llegums, els xampinyons i els cereals complets | Proteïnes d'origen animal( més complexes)Lescarns, els peixos, les aus, els ous i els productes làctics. |

* Minerals.

Tots els minerals són únics i necessaris en petites quantitats per a l’organisme.

Tenen una funció reguladora dels processos metabòlics de l’organisme i són necessaris per l'elaboració de teixits, per la síntesi d'hormones i per a la major part de les reaccions químiques en les quals intervenen els enzims.Els minerals són els components inorgànics de l'alimentació, és a dir, aquells que es troben a la naturalesa sense formar part dels éssers vius. Com que el cos no els fabrica, cal obtenir-los de fonts externes, de les fruites i verdures crues principalment.
.
Es poden dividir els minerals en tres grups:

Els macroelementssón els que l'organis-me necessita en...
tracking img