Quan hem de portar un nen a terapia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (636 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
m de portar un nen a terapiaQuan hem de portar un nen a psicoteràpia?
Una de les tasques més difícils que té i ha tingut la nostra societat al llarg de la seva història, ha estat d’educar als méspetits, encara que no sempre se li ha donat la mateixa importància. Evidentment aquesta tasca recau en un alt percentatge sobre els pares que som els principals interessats en que els nostres fillssiguin persones sanes i les coses els vagin bé, en definitiva que sàpiguen afrontar els conflictes. La vida se’ls presenta plena d’entrebancs que generen angoixa i de difícil resolució.
És moltimportant atendre als patiments infantils, per això tant pares com altres adults que estem al seus voltant, hem d‘estar atents a això i en cap moment infravalorar els seus patiments o problemes. No podemoblidar que qualsevol nen, el que busca davant de les seves dificultats, és trobar seguretat, afecte i autoafirmació, necessitant ser important per algú. Només amb figures de referència que els donin uncontext amb aquestes condicions se li podrà garantir un bon ambient on créixer.
Quan els adults no ens sentim capaços o se’ns han esgotat els recursos per ajudar als nostres petits, és quan hem derecórrer a altres recursos com la psicoteràpia infantil. Quan els adults no estem segurs d’estar actuant bé, o el que li passa al nen i els seus sentiments ens sobrepassa, no ho entenem, no sabem quefer, llavors cal demanar ajuda. També cal tenir en compte que de vegades disposem dels recursos necessaris per ajudar-los, però aquest són incompatibles amb el rol que ocupen davant del menor, si sócmare o pare, no puc ser mestre, si sóc mare o pare no puc fer de psicòleg. Per exemple el nen pot sentir que si explica els seus patiments al pare o a la mare, els farà patir, per tant opta perguardar-s’ho, generant-li més angoixa i no podent-lo resoldre. En aquestes situacions necessitem una figura externa i objectiva, externa al conflicte.
En alguns casos tant sols amb l’assessorament als...
tracking img