Quimica forense

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2699 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Química Forense

Jordi Bonet I Orantos
Albert Lara Pròsper
Mario Palacios Corella

Índex
Pàgines
3-4 Química forense. Definició,camps de la química forense.
4 Toxicologia. Verins. Tipus de verins.
5 L’arsènic com a verí.
6-7 Detecció de l’arsènic amb mètodes analítics.
7-8 El cianur com a verí.
8-9 Detecció del cianur amb mètodes analítics.
9 Casos coneguts de l’ús del cianur com averí.

QUÍMICA FORENSE: DEFINICIÓ I CAMPS.
La ciència forense es basa en l’aplicació dels mètodes científics als processos de la matèria que s’involucren amb un crim. Existeixen moltes branques de la ciència forense degut a que les ciències en general tenen alguna aplicació en els assumptes públics i criminals. Algunes de les seves principals àrees son les següents:
• Química
•Biologia
• Odontologia
• Patologia
• Entomologia
• Psicologia
• Antropologia
La química forense és una altra de les alternatives que pot seguir un químic en l’àmbit de la investigació.
Un dels principis fonamentals de la ciència forense i en concret de la química forense es que quan dos objectes entren en contacte hi ha un intercanvi entre els dos,es a dir “cada contacte deixa unrastre”,aquesta frase la va fer popular el pare de la criminalística moderna, Edmund Locard, aquesta frase va provocar un gir en la metodologia de la investigació.
El químic forense en la criminalística s’encarrega d’estudiar el intercanvi del que abans entre dos objectes. Basant-se en els seus coneixements i en les tecnologies de les que pot fer ús té la capacitat de rastrejar substàncies o empremtes quehan sigut deixades en una escena d’un crim. El químic forense per tant treballa amb substàncies no biològiques com poden ser traces de pólvora provinents d’un dispar,una taca de pintura……totes aquestes mostres poden ser analitzades amb mètodes analítics apropiats.
Un altre camp en que un químic forense pot desenvolupar-se és en la toxicologia on principalment tracta amb mostres biològiques,orina,pèl,sang…… i així poder determinar el nivell d’alcohol,drogues o verins que una persona haja pogut ingerir. Comprendre la evidència requereix ferramentes provinents de moltes disciplines com la Química analítica,la biologia, ciència dels materials i genètica, de fet els anàlisis de ADN estan fent que el coneixement de la genètica siga de molta importància.
Amb el pas del temps la Químicaanalítica ha adquirit una gran importància en la investigació criminal. Sobre tot en el coneixement de la naturalesa d’algunes mostres.
Nosaltres en aquesta part ens anem a centrar més en la part de la toxicologia com els enverinaments.

TOXICOLOGIA. DEFINICIÓ DE VERÍ I TIPUS.

Els verins son substàncies químiques que desencadenen o inhibeixen una reacció química unint-se a un catalitzador oenzima més fortament que com ho faria un reactiu normal.
Els verins poden tenir diferents orígens
* Mineral: Com l’arsènic, el mercuri...
* Vegetal: Com algunes plantes verinoses. La majoria de les plantes medicinals contenen substàncies tòxiques que son verins a determinades concentracions, com per exemple, la cicuta.
* Animal: Com el verí de les serps, escorpions, abelles, y altres.* Artificial: Que són moltes de les substàncies sintetitzades per la industria..
Nosaltres principalment anem a tractar l’Arsènic i el Cianur.

L’ARSÈNIC COM A VERÍ.
L’enverinament per arsènic és prou comú avui en dia. Aquest fet es degut a que quan s’utilitza com a verí és incolor encara que presenta un olor com el d’una ametlla
L’arsènic i alguns dels seus compostos són especialmentverins molt potents. L’arsènic destrueix la producció de ATP mitjançant uns processos molt complexos. A nivell de l’àcid cítric, l’arsènic inhibeix l’àcid lipoic, el qual és un cofactor per a la piruvat deshidrogenasa, aquesta s’encarrega de la producció de Acetil-CoA necessari per a portar a terme la respiració cel·lular. Un altre dels efectes que té és inhibir la producció de ATP necessari per a...
tracking img