Ramon llull

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (815 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Contesta aquestes preguntes sobre Ramon Llull:

Entre quins anys va viure?
1232 - 1316

Llocs de naixement i mort?
Palma de Mallorca. Corona d'Aragó i no se sap si va morir a tunis aMallorca o durant el viatge de tornada des d’africa a la seva illa.

Resumeix els fets més importants de la seva vida en 10 línies.
Ramon Llull va néixer a Palma, Mallorca, el 1232. La seva vida va serllarga per a l'època, atès que va morir el 1316, amb 84 anys. Va ser educat com un cavaller, sempre prop de la Casa Reial, i va tenir dos fills del seu matrimoni. Cap al 1263 té lloc un canviconsiderable en la seva vida; arran d'una sèrie d'experiències místiques, Llull abandona la seva posició social, i en part la seva família, i es concentra en la vida religiosa preocupant-se especialment de laconversió dels musulmans que encara es trobaven a Mallorca. Estudia àrab i crea escoles per a l'ensenyament d'aquesta llengua als missioners.
Les seves idees el porten a fundar un monestir defranciscans a Mallorca. Quan Ramon Llull tenia 30 anys va tenir 4 aparicions de Crist Crucificat i a partir d'aquí la seva vida va canviar. Va sentir-se aidat per Déu va deixar la bona vida i es dedica aconvertir els infidels mitjançant la persuasió, a escriure llibres i a demanar a les autoritats la fundació de monestirs. D'aquesta idea surt l'Art Lul·liana. La literatura serà un dels vehicles mésutilitzats per Llull per a difondre la seva Art. parteix el 1287 a Roma, on demanarà suport per a les reformes que predica. També va visitar Paris, on va donar classes a la Universitat i du a termediverses missions a territoris llunyans: Xipre, l'Àsia menor i Jerusalem. En aquest últim viatge desapareix sense que s'hagi pogut esbrinar si va ser a causa d'una mort sobtada. Altres teories, però,situen la seva mort a Palma el 1316.

Quin és el principal motiu de la seva escriptura?
Als trenta-un anys va viure una experiencia transbalsadora, l’anomenada “conversió”, esdevinguda arran de...
tracking img