Ratio financiero

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1697 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tillväxtlistan 2010
Årets lista presenterar 68 företag i Sverige som vuxit med minst ett genomsnitt på 25% varje år de senaste 6 åren. Trots lågkonjunktur kan vi presentera en lista på Sveriges Snabbväxare som uppfyller Tillväxtlistans hårda krav och som fortsätter att växa med lönsamhet trots motvind. ”Tappet” av företag pga lågkonjunkturen blev inte så hårt som vi befarat, från 90 företag2009 till 68 på årets lista.
Tillväxtlistan ska lyfta fram de företag som växer snabbt och länge, dvs de som verkligen är framgångsrika, som skapar jobb och som bidrar till näringslivets förnyelse. Tillväxtlistan fungerar som en grund för att visa vilka tillväxtföretagen är, hur de arbetar och var de finns.
Genom att göra detta vill vi bidra till att rätt frågor uppmärksammas i media, politik ochdebatt. Det är vår förhoppning att därmed just de krafter som i företagen skapar verkligt uthållig tillväxt ska få en bättre miljö.
Tillväxtlistans kriterier är utformade efter Ahrens Rapid Growths mångåriga erfarenhet av tillväxtföretag. Listan är ett sätt för oss att förmedla dessa erfarenheter på ett överskådligt sätt till andra.
Bakom framtagandet av Tillväxtlistan ligger inte någonbedömning av företagens tillväxtpotential. Listan är en ögonblicksbild baserad på historisk information från 2003-2009. Kriterierna är utformade så att det inte finns utrymme för subjektiva bedömningar.
 
KRAVEN FÖR ATT KVALIFICERAS ÄR FÖLJANDE:
Uthållig tillväxt
• Företaget ska ha funnits i minst sju år.
• Den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten över sex år måste vara minst 25procent.
Stabil tillväxt
• Företaget ska ha varit lönsamt de två senaste åren, och minst fyra av de sju senaste åren.
• Omsättningstillväxten ska överstiga 20 procent minst två av de två senaste åren, och fler än tre av de sju tillväxtåren.
Företag med substans
• Innevarande år ska man ha en redovisad omsättning på minst 60 miljoner kronor och det genomsnittliga antalet anställdaska vara över 60 personer.
På egna ben
• Kärnan i affärsverksamheten ska vara i Sverige.
• Försäljningen till en och samma kund får inte överstiga 50 procent.
Företaget får inte vara beroende av en kund eller av tillhörande koncernmoder/syskon. Försäljningen till en och samma kund (inkl koncernintern debitering) får inte överstiga 50 procent.
 
|2009 |2010 |Företag|TX |Oms 09 |Anst 09 |Bransch |
|ny |1 |ApQ El |111,26% |216 700 |185 |Bygg/Telekom |
|1 |2 |StudentConsulting Sweden|107,60% |402 184 |905 |Bemanning/Pers |
|10 |3 |TAT The Astonishing|94,04% |160 000 |150 |IT/Telekom |
| | |Tribe | | | | |
|ny |4 |Achima Care |82,79% |137 275 |115 |Privat vårdgivare |
|2 |5 |Sylog Sverige |77,99%|126 791 |71 |IT/Konsulter |
|7 |6 |Kanonaden Entreprenad |75,99% |158 527 |61 |Bygg |
|ny |7 |Perido Skills |71,83% |108 322 |194 |Bemanning/Pers |
|ny |8 |Mediaplanet |71,75% |388549 |252 |Mediaproduktion |
| | |International | | | | |
|ny |9 |Porjus Entreprenad |66,96% |109 683 |90 |Bygg |
|ny |10 |Hökerum Bygg |65,25% |405 456 |65...
tracking img