Raul

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (820 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de enero de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Amb quina part del temari treballat a classe durant el primer trimestre relacionaries la pel·lícula? Perquè? (mín. 50 paraules)
Ho podríem relacionar amb el tema de la llibertat.(tema 4) Ellsal formar part de la ola no son lliures ,i, per demostrar-ho nomes cal mirar el tema de les camisetes. La gent va amb camiseta blanca perquè obliguen a anar amb camisetes blanques, quan potser algúvol anar amb una altra camiseta, perquè el seu avi se la va regalar,per exemple.

2. Quina era la intenció del professor Rainer Wenger? (mín. 50 paraules)
Al principi de la pel·lícula , quan comencen laclasse discuteixen sobre si , podria ser possible una altra dictadura a Alemanya.
Rainer, el que busca, es demostrar als seus alumnes , que crear una dictadura, es molt fàcil, hi hagin els obstaclesque hi hagin. I així ho fa, crea La Ola, al fi i a la cap, una dictadura. En La Ola tot aquell que no pensi, actuí.. igual que els que estan dintre, son eliminats. A mes, allí hi ha un dictador , elprofessor. En moltes escenes de la pel·lícula,per exemple, quan estan a la classe, on cada vegada que volen parlar s’han d’aixecar, es demostra aquesta dictadura.

3. Quines característiques prenenles classes? (mín. 50 paraules)
Prenen unes característiques semblants, o casi iguals, a les d’una dictadura. Els alumnes s’han d’aixecar quan volen parlar, han de dirigir-se a ell dient-li senyorWenger. A mes tots pensen igual , i, qui no pensa igual se’n va fora de la classe.
Tots els que formen part de la classe han de anar amb una camiseta blanca, i si no la porten son exclosos.

4. Qui erenels alumnes més vulnerables a “enganxar-se” a la Ola? Perquè? (mín 100 paraules)
Els alumnes mes vulnerables son els alumnes que els hi falta una part de companyia a la seva vida, ja sigui per quete falta de familiars, o perquè no te molts amics, i també els”xungos”. En la pel·lícula es veu com els nois que van de “xungos” també s’ajunten a la ola. I ho fan verdaderament perquè ells es senten...
tracking img