Reaccions àcid-base

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (451 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Sonia Álvarez López 2n Batxillerat Química

ASSAJOS D'EQUILIBRIS ÀCID-BASE
Objectiu
L'objectiu d'aquesta pràctica és mirar el pH de diferents productes quotidians de tres formes diferents: amb unindicador natural (extracte de col de llombarda), amb paper de pH i amb un pHmetre. I posteriorment, comparar els resultats obtinguts.

Material
– – – – – – – Llimona Bicarbonat Salfumant Iogurtvinagre Xampú de cavall Lleixiu Extracte de col llombarda Tires de pH PHmetre Gradetes Tubs d'assaig Aigua

Procediment
Indicador col llombarda: Per poder utilitzar l'extracte de col llombarda, hemagut d'afegir-li bicarbonat per que tingui el seu color blau natural ja que fa temps que estava preparat. Per poder identificar el seu pH hens hem de fixar en la taula següent: COLOR Vermell VermellVioleta Blau Blau intens violeta violeta fosc PH 13

Un cop tenim la taula per poder comparar els resultats, procedim a posar col llombarda en els tubs d'assaig i afegim dues gotes de cada producte.Els resultats obtinguts són els següents: Productes Salfumant Bicarbonat Lleixiu Llimona Iogurt Suc Resultats de l'indicador natural (col llombarda) Vermell intens Verd Groc Vermell intens No es potveure Vermell violeta

Xampú de cavall Aigua Vinagre

Blau violeta Blau violeta Vermell violeta

Paper de pH: Un altre indicador és el paper de pH. El pH és un índex de la mesura de l'acidesa oalcalinitat d'una solució, que és donada per l'activitat dels ions d'hidroni en una solució presents en determinades substàncies. Per poder identificar l'acidesa o la basicitat d'un productes'utilitza aquesta escala:

Un cop tenim el paper de pH, l'introduïm en cada producte per saber la seva acidesa o basicitat. Els resultats són els següents: Productes Salfumant Bicarbonat Lleixiu LlimonaIogurt Suc Xampú de cavall Aigua Vinagre Paper de pH 1 8 9 2 No es pot veure 3,5 7 7 4

Phmetre: El pHmetre és un sensor utilitzat en el mètode electroquímic per mesurar el pH concret d'una...