Reaccions quimiques amb obtencio de gasos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (989 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Reaccions químiques amb obtenció de gasos

Pràctica 4

-Objectiu de la pràctica:

L’objectiu d’aquesta pràctica és realitzar al laboratori dues reaccions químiques en les que es desprenengasos, recollir aquests gasos que s’han després i determinar la quantitat obtinguda.

1-Obtenció d’oxigen

En aquest primer experiment obtindrem mitjançant la descomposició del KClO3, en aquestareacció podem afegir un catalitzador MnO2.

Hem agafat 0,48g de KClO3 i aproximadament 0,05g de MnO2. Per realitzar aquest experiment hem agut de fer un muntatge experimental mitjançant el qual hem pogutcalcular diferents aspectes.

El muntatge consisteix en un vol ple d’aigua fins la meitat aproximadament, i una proveta que hem omplert anteriorment i li hem donat la volta intentant que no entresaire

El muntatge també consistia d’un tub de vidre amb el KClO3 i el MnO2 a l’interior tapat i connectat mitjançant un tub de plàstic a la proveta per dins de l’aigua.

Mitjançant un bec de brunzenhem escalfat la mescla que es trobava dins del tub de vidre i han començat a aparèixer bombolles dins de la proveta i el volum d’aigua anava baixant.

Llavors hem mesurat el volum d’oxigen que hihavia dins de la proveta i per confirmar que es tractava d’oxigen hem cremat amb el bec de brunzen un bastonet de fusta i l’hem posat dins de la proveta ràpidament quan l’hem buidat d’aigua i enaquest cas com que el bastonet de fusta s’ha mullat no s’ha produït la explosió.

*Mesures

-Pressió atmosfèrica 765,5 mmHg
-Pressió H2O 18,65 mmHg
-Temperatura H2O21ºC


*Càlculs

P.hidrostatica = 114/13,6 = 8,38
P.O2 = 765,5 – 18,65 – 8,38 = 738,47
n experimentals = PV/RT = 0,97·0,135 / 0,082·294 = 0,00543 mols O2
n teòrics = 0,48g KClO3 · 1molKClO3 / 122,45g · 3 mols KClO3 = 0,00587 mols O2
rendiment = 0,00543/0,00587 · 100 = 92,5 % de rendiment

2-Obtenció d’hidrogen

En aquest cas obtindrem hidrogen a partir de la reacció entre...
tracking img