Realitne fondy

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2595 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Realitné fondy
Počas posledných desiatich rokov sa oblasť nehnuteľností v Európe stala predmetom záujmu kapitálových trhov, ktoré naopak podporujú zvyšovanie efektivity. Ceny nehnuteľností časom vzrástli kvôli veľkému objemu kapitálu, ktorý bolo treba investovať, a dnes už má trh nehnuteľností finančnú základňu. Dôsledkom je prebytok kapitálu, ktorý si žiada investície do kvalitných produktov,čo znamená, že investori musia hľadať majetok inde.
Vzhľadom k nestálosti akciových trhov a relatívne nízkej výnosnosti dlhopisového trhu sú investície do nehnuteľností stále atraktívnejšie. Do tohto sektoru smerujú významné finančné čiastky taktiež finančné inštitúcie a investičné fondy.
Medzi kľúčové trendy na tomto trhu patrí:
* Nadbytok kapitálu
* Vyššie investície do nehnuteľností zostrany subjektov zameraných na riadenie majetku
* Výraznejšia správa a riadenie
* Požiadavky na transparentnosť účtovníctva podnikov
* Zvýšený tlak na organizácie verejného sektoru, aby vytvárali hodnotu zo svojich budúcich majetkových základní
V posledných rokoch došlo k zásadnému posunu k špecializácii, dôkazom čoho sú inštitúcie, ktoré svoj majetok previedli na špeciálne nepriameinvestičné nástroje. Tento trend má naďalej pokračovať. V dôsledku týchto trendov očakávame ďalší presun majetku z podnikového a štátneho sektoru na špecializovaných vlastníkov a väčšie zameranie budúcich majiteľov a obyvateľov nehnuteľností na maximalizáciu hodnoty svojich nehnuteľností.

Čo skrývajú realitné fondy?
Zdá sa, že realitné fondy na Slovensku sú oázou pokoja, istoty a peknýchvýnosov
2.5.2009 / Blogy / Filip Glasa
  |   |   |
  | Veľkosť textu článkuMalý Stredný Veľký |   |
  |   |   |

  |   |   |
  | Top of Form [ ] | [ ] | [ ] |
Vaše meno: | [ ] | |
Komu: | [ ] | |
Popis: | [ ] | |
Opíšte text z obrázku: | [ ] | |
| [ ] | |
[ ] | |
Bottom of Form |   |
  |   |   |
* RSS
* Veľkosť textu
* Poslaťe-mailom
* Vytlačiť
* Diskusia (9 reakcií)
Zdá sa, že realitné fondy na Slovensku sú oázou pokoja, istoty a pekných výnosov. A to v dobe, keď akciové trhy padli o polovicu, reality po celom svete od USA cez Dubaj až po Európu strácajú desiatky percent svojej hodnoty a na Slovensku sa pomaličky, ale isto zmenšuje realitná bublina.
Neviem si vysvetliť, ako je možné, že sa domácim realitnýmfondom u nás darí napriek tomu, že ich kolegovia zo stredoeurópskeho regiónu obchodovaní na burze sú vo veľmi vážnych problémoch alebo už rovno krachujú. Neobsadené kancelárske budovy, bytové domy, ale už aj obchodné centrá ukazujú, že developerský chlebíček je tvrdší a realitný Klondike sa skončil. Inštitucionálni investori (zahraničné fondy) sa o nové projekty v Strednej Európe netrhajú a budúradi, ak prežijú. V čom sú teda naše špeciálne fondy nehnuteľností iné?
Ako oceniť nehnuteľnosť?
Zásadný rozdiel medzi u nás rozšíreným klasickým podielovým fondom investujúcim do cenných papierov obchodovaných na burze a realitným fondom je v ocenení majetku. Dlhopisový alebo akciový fond jednoducho spočíta svoj majetok na základe cien cenných papierov v správe, ktoré sa denne kótujú na burze.Obchodné centrá ani kancelárske budovy sa na burze neobchodujú, preto je ťažšie určiť ich trhovú cenu. Špeciálne realitné fondy oceňujú budovy vo svojej správe pomocou dvoch nezávislých znalcov minimálne raz za rok pre jednu nehnuteľnosť. Môžu použiť výnosový alebo porovnávací model ocenenia.
Tu vidím obrovské riziko v prvom rade v možnosti kreatívne prispôsobiť model alebo dobu ocenenia tak,aby vyhovoval správcovi. Pri klesajúcich cenách môžete použiť znalecký posudok v najhoršom prípade až 12 mesiacov starý. Tiež môžete „prepínať” medzi výnosovým alebo porovnávacím modelom podľa toho, čo práve viac „vynesie”.
Ak ceny realít rastú, použijem porovnávaciu metódu. Ak klesajú, tak radšej výnosovú metódu, aby som nemusel preceňovať smerom nadol to, čo som porovnávacou metódou vytiahol...
tracking img