Rebelion en la granja

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1721 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de agosto de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
REBEL·LIÓ DELS ANIMALS

Aquest llibre el podem dividir en 3 etapes clarament:
1. La granja Manor està dirigida per el Sr. Jones, és a dir, pels humans.
2. La Rebel·lió dels animals amb l’Snowball (tothom està d’acord amb les accions que es prenen)
3. La dictadura dels porcs.

Primera etapa: LA GRANJA DIRIGIDA PELS HUMANS.
La granja Manor és dirigida pel Sr. Jones i els seus homes,els qual imposen els seus valors dominants sobre una majoria, els animals, que els segueixen i creuen que són els valors correctes. Els animals es mostren submisos amb les normes, la majoria d’elles implícites, com ara, no tenir llibertat d’expressió (El Sr. Jones realitza un dispar a l’aire per desfer la reunió dels animals, d’aquesta manera sanciona la infracció per intentar evitar que puguitornar ocórrer). En aquesta etapa, la granja no funciona com hauria de funcionar i no s’obtenen els beneficis esperats. El Sr. Jones redueix les racions de menjar a als animals i els seus homes es despreocupen del seu benestar.
A partir d’aquest moment, un porc de 12 anys, el Vell Major, exerceix un rol de savi, adquirit gràcies a la seva experiència i la seva edat avançada, reuneix els animals iels hi fa un discurs sobre com podrien canviar les coses si foren els animals qui dirigissin la granja. En aquest cas, el Vell Major, exerceix una influència minoritària sobre els animals, per tal de que transgredeixin les normes implícites i explícites que tenen i creïn noves normes socials. Napoleó i Snowball en aquest context tenen un rol de deixebles del Vell Major.
Quan arriba el moment en quela situació de la granja es torna insuportable els animals es rebel·len, i trenquen les normes implícites i explícites imposades pels humans i s’apropien la granja, sent així una minoria activa respecte els animals de les granges veïnes.

Segona etapa: LA REBEL·LIÓ DELS ANIMALS AMB L’SNOWBALL.
En la segona etapa la situació de la granja és la següent: el Vell Major ha mort, 2 dels porcs de lagranja, l’Snowball i en Napoleó han agafat els rols de líders de la granja, ara anomenada “Granja Animal” degut a que la resta d’animals els consideren els més intel·ligents, ja que, s’han format i saben llegir i escriure. Els altres animals també adopten diferents rols que els fan partícips en l’organització de la granja, com per exemple, el Boxer que exerceix el rol de responsable i treballadorper aconseguir el benestar de tots els animals. Això fa que es creï una nova situació social on tots els animals estant contents ja que els permet viure millor que quan els humans dirigien la granja.
En aquesta etapa, un cop ja han expulsat els humans de la granja es reuneixen tots els animals liderats pels dos porcs (Snowball i Napoleó), estableixen una sèrie de normes explícites, les quals,anomenen els Set Manaments i també estipulen que el diumenge al matí l’esmorzar serà una hora més tard, dedicant el matí a una assemblea general i la tarda a l’oci, fent una cerimònia commemorativa de la rebel·lió (alçant la bandera i cantant “Bèsties d’Anglaterra”). Al crear aquestes normes es produeix una uniformitat en el grup, ja que, comparteixen el seguiment de unes mateixes normes socials,creences, percepcions i comportaments. Per exemple: “Tot animal que camini amb dues potes és enemic i tot animals que camini amb quatre potes són camarades”. L’Snowball va ser qui va resumir els Set Manaments en el principi essencial de l’Animalisme “Quatre potes sí, dos peus no”.
En un moment determinat de la novel·la apareix una diferenciació entre els dos rols de líders, l’Snowball demostra unamanera de dirigir més global i de caire educatiu per tots els animals i el Napoleó (autocràtic) comença a mostrar una manipulació del grup pels seus interessos, excloent de l’educació els animals adults. Els porcs comencen a fer diferències amb el menjar, es queden les pomes madures i la llet i ho argumenten amb que com que ells treballen amb el cervell necessiten alimentar-se millor per...
tracking img