Rec.humanos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1956 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 16 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Solucions orientatives

Prova d'avaluació contínua 3. PAC3

Presentació i objectius

En aquesta tercera prova, com en les anteriors, es pretén un doble objectiu:

a) proporcionar al propi estudiant, i al consultor, una base objectiva per jutjar el grau d'assimilació del mòdul que ha assolit.
b) oferir una ocasió d'aprenentatge més que permeti consolidar el coneixement obtingut enels mòduls tercer i quart.

Solució

PROVA TEÒRICA

1. a) F b) V c) V

2. a) F b) F c) F

3. a) F b) F c) F

PROVA PRÀCTICA

1) Segons el model full cost industrial:
Cost de les vendes totals: 2.508.625,00 €
Marge industrial total: 506.375,00 €
Resultat analític del període: 276.375,00 €

2) Segons el model full cost amb imputació racional:
Cost Comercial Croissants:69.000,00 €
Cost Comercial Ensaïmades: 51.000,00 €
Resultat analític del període: 274.643,75 €

3) Segons el model direct cost:
Cost variable de les vendes (croissants): 1.353.000,00 €
Cost variable de les vendes (ensaïmades): 919.000,00 €
Resultat analític del període: 253.000,00 €

Desenvolupaments

Prova teòrica
- desenvolupament referencial -

Respostes referenciades|1. En relació amb els diferents models de cost: |
|a) |F |Aquesta és la diferència entre el Full Cost i el model d’Imputació racional |
| |Mòdul 3. Apartats 1.5 i 1.6 ||
|b) |V |Les diferències es produeixen en la forma com s’imputen el diferents costos en els productes, però|
| | |si tot el que es produeix és venut i no tenim existències inicials tots els models tindran el |
| | |mateix resultat, i un valor de lesexistències nul |
| |Mòdul 3. Especialment apartat 2.7 | |
|c) |V |El sistema de Costos Complets segueix el principi del cost de producció i està d’acord amb la |
| ||normativa comptable externa, mentre que el Direct Cost normalment s’oposa a les polítiques |
| | |fiscals. |
| |Mòdul 3. Apartat 2.7 | |
||
|2. En relació amb la imputació racional de costos: |
|a) |F |El model d’imputació racional té en compte el càlcul del cost unitari si es tésotsactivitat o |
| | |sobreactivitat |
| |Mòdul 3 apartat 1.4 i 2.4 | |
|b) |F |El nivell de sotsactivitat o sobreactivitat ésindependent del cost fix del període |
| |Mòdul 3 apartat 1.6 | |
|c) |F |El que ho farà variar serà la sotsactivitat o sobreactivitat del període i dels diferents costos |
| | |de cada període....
tracking img