Reconocimiento de biomoleculas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1823 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Biologia
Divendres, 2 de desembre del 2011 | |

1r trimestre | Pràctiques al laboratori |

Pràctica 3: Divendres, 18 de novembre del 2011
-------------------------------------------------

* Objectiu:
* Identificar certes propietats dels lípids, algunes de les quals poden servir-nos per la seva identificació.
* Identificar els lípids mitjançant la tinció amb Sudan III.* Material:
* Alcohol
* Oli
* Èter
* Aigua
* Detergent
* Vas de precipitats
* Pipeta i pipetejador
* Probeta
* Microscopi
* Portaobjectes

* Protocol:

a) Hipòtesi sobre la polaritat de l’alcohol, l’èter i l’oli.
1. Prendre la mateixa quantitat d’alcohol, d’èter i d’oli amb l’ajuda de la pipeta i dipositar-ho en tres tubs d’assaig.2. Omplir els tubs d’assaig amb la mateixa quantitat d’aigua.

b) Realitzar una emulsió
1. Fer una emulsió d’oli en aigua: omplir un tub d’assaig amb 5cc d’aigua, mesurats prèviament amb la pipeta, una gota de detergent i 1cc d’oli. Agitar fermament i esperar a la desaparició total d’espuma.
2. Observar al microscopi.

c)Procés de tinció amb el Sudan III
1. Col·loca en unagradeta dos tubs d’assaig i omple un tub amb 2cc d’oli d’oliva i l’altre amb la mateixa quantitat d’èter de petroli.
2. Afegeix 6 gotes de la solució de Sudan III.

* Resultat:

a)
Èter
Aigua
Oli
Aigua
1 2 3

Tub 1 (ALCOHOL): L’alcohol és soluble en aigua
Tub 2 (ÈTER): Observem que l’èter no s’ha dissolt en aigua. Aquest esqueda en la part superior degut a la menor densitat.
Tub 3 (OLI): L’oli és insoluble en aigua. Per tant, es situa sobre l’aigua ja que aquesta és més densa.

b)

c)

El colorant Sudan III aconsegueix dissoldre’s en oli. No obstant, no ho fa amb l’èter.

NO SÉ QUIN ELEMENT VA A ACADA TUB JAJAJAJAJAJ AJUDAMMM
* Conclusió:
a)
En aquest experiment hem barrejar aigua amb tressubstàncies diferents per conèixer la seva solubilitat:
En primer lloc, l’alcohol s’ha dissolt en aigua. Com que sabem que l’aigua és un dissolvent polar, podem dir que les molècules d’alcohol presenten una certa polaritat.
A continuació, la barreja d’aigua amb èter no s’ha diluït. Així doncs, l’èter és una substància apolar.
Finalment, l’oli tampoc és dissolt en aigua i podem comentar que aquestés una substància apolar. Al barrejar aigua amb oli es produeixen reaccions inestables, degut a la fragmentació de petites gotes de greix insolubles que en repòs tornaran a reunir i es separaran de l’aigua.

b) S’observa un aspecte inestable en el contingut, produït per l’emulsió de l’oli en l’aigua.

c)
Els lípids són un grup de substàncies molt heterogènies en tant que a la sevacomposició. En efecte, la única característica comú és la seva insolubilitat. No obstant, són solubles en dissolvents orgànics.
Una característica dels lípids és la seva capacitat de tinció mitjançant Sudan III, el qual és molt útil per detectar la seva presència. Els lípids adquireixen un color vermell-ataronjat amb el colorant Sudan III. Això es degut al fet que el Sudan II és un colorant lipòfil(soluble en greixos). Per aquesta afinitat, els lípids es poden tenyir totalment. D’aquesta manera, el Sudan II es converteix en un colorant específic per revelar la presència de greixos.

1. Perquè s’utilitza el detergent?
Les emulsions són inestables i, amb el temps les gotes de la fase dispersa tendeixen a reagrupar-se, separant-se les dues fases. Perquè aquest fenòmen no tingui lloc, il’emulsió es mantingui estable durant un llarg període de temps s’utilitzen emulsionants. Els detergents són una classe d’emulsionants que poden interactuar químicament tant amb l’oli com amb l’aigua, així estabilitzen la interfície entre les gotes d’oli i d’aigua. Aquest principi és explotat pel sabó en remoure el greix amb el proposit de “neteja”.

2. En què consisteix l’emulsió?
Una...
tracking img