Recuperacion de catalan

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (490 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Comprensió lectora

Activitats:
1. En grups de tres, digueu quin és el tema del poema El compromís del poeta? El tema del poema és el conjunt de normes que regulen la forma que han de tenir elsversos i l’estructuració en estrofes i composició
2. Com resol Màrius Torres la manca d’inspiració en el seu poema? Lo resol amb la inspiració que el seu amor es tan fina com la rosa.
3. Enel setè vers d’El compromís del poeta que busca l’autor? El autor del poema busca la duquessa d’Angulema que el havia previst
4. Amb quines oposicions o antítesis juga el poeta en Jo o ningú? Jugaamb una oposició de una mateixa frase amb dos mots.
Comunicació
El títol Jo o ningú resumeix el tema del poema. Escriu un altra títol que també el sintetitzi en altres paraules.
Pues el poematracta que el no be del no-res que no cal de oblidar-ho. Que bé com tots nosaltres d’uns altres semblants sota un fatal decret. Es una imitació personal, singular i particular. Que vol fugir de el ialhora d’ells. Però aleshores el serà almenys ningú.
El jove d’imaginació podria ser una altre títol pel poema.
5. En el compromís del poeta, la rima és assonant o consonant? El poema es un ritmaassonant.
6. El poema Jo o ningú està escrit amb rima o amb versos blancs? El poema està escrit amb versos blancs.
7. Quin era el nom real de Pere Quart? El poema està escrit amb versos blancs.Ortografia
8. Escriu tots el mots amb accent diacrític dels dos poemes i digues què signifiquen.
És Joan Oliver i Sellarès, que utilitzo como poeta el seu dòmino Pere Quart que està considerat undels poetes y dramaturgs mas importants de la Literatura catalana.
9. En El compromís del poeta, el mot besi correspon a la primera persona del present del subjuntiu del verb besar. Escriu laprimera persona del present de subjuntiu del verb canviar.
hi ha mots per accentuar el diacrític.
Gramàtica
10. Els dos poemes que has llegit estan escrits en primera persona.
Jo canvi , Tu...
tracking img