Recurs didàctic sobre el reciclatge

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 21 (5235 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Recurs didàctic: EL RECICLATGE
Proposta per al Cicle Inicial de Primària

Nom: Sílvia Uviedo Guerrero Curs: 3r Magisteri Primària Assignatura: Educar per a la solidaritat Semestre: Primer

ÍNDEX
Introducció....................................................................................pàg. 2 Descripció del grup classe i de la proposta...................................pàg. 3 Descripcióde l’activitat.................................................................pàg. 3-7 Justificacions..................................................................................pàg.7-9 Capacitats a aconseguir.................................................................pàg.9 Pautes i criteris d’avaluació...........................................................pàg.10-12 Materials ieines utilitzades...........................................................pàg.12 Conclusió .......................................................................................pàg.12-13 Annexos..........................................................................................pàg.14-27 Bibliografia.....................................................................................pàg.28INTRODUCCIÓ
El treball consisteix en el disseny i l’estudi d’una unitat de programació dissenyada per als alumne del primer cicle de Primària. Al llarg del treball es poden observar les principals característiques de les activitats proposades, les capacitats que es proposen perquè els alumnes aprenguin, els principals criteris d’avaluació, la justificació d’aquesta unitat de programació i elsprincipals materials i eines utilitzades. Al final d’aquest recurs didàctic s’especifiquen les conclusions estretes una vegada ha fet aquest treball i que m’ha aportat l’elaboració d’aquest treball per a la meva formació com a docent.

Pàgina | 2

1. DESCRIPCIÓ DEL GRUP-CLASSE I DE LA PROPOSTA
El grup d’alumnes es troba en el primer cicle de Primària. Tots els alumnes segueixen, a tretsgenerals, el mateix ritme d’aprenentatge i no es necessari fer cap adaptació curricular. És un grup molt homogeni i treballador. Pel que fa a la proposta d’activitat, aquesta s’engloba dintre de temari sobre l’ecologia, però com aquest temari és molt ample, he volgut centrar-me en treballar concretament el reciclatge. A través del reciclatge els alumnes podran copsar la importància de la conservació delmedi ambient i la gran tasca que tenim nosaltres per conservar i cuidar el nostre entorn. La meva proposta té una temporització de 12 sessions d’una hora cadascuna i té com a principal objectiu que els alumnes s’apropin per primera vegada al reciclatge i comprenguin comportaments per conviure i habitar el món tenint molta cura.

2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Primerament introduiria el tema que estreballa en el aula amb un conte 1 que explica d’una manera molt dinàmica i imaginativa en què consisteix el reciclatge de determinats materials i els seus contenidors respectius. A partir d’aquest conte s’obriria tot un debat per veure els coneixements previs dels alumnes en torn aquest gran tema i es podria enllaçar també amb el treball de les emocions, dels sentiments, animisme... Una vegadaestigui introduït el tema i el mestre hagi pogut comprovar quins són els coneixements previs dels alumnes començarien a introduir els continguts propis del reciclatge. Per fer-ho, les classes es combinarien amb una part més teòricaexpositiva, per passar després a una part més pràctica. En primer lloc seria interessant que els alumnes coneguessin què són les deixalles, quin tipus de deixalles enspodem trobar i com les podem classificar 2. Per treballar aquests continguts començaria explicant què són les deixalles posant molt d’èmfasi en que els alumnes reconeguessin què és una deixalla i com són. Per fer-ho, utilitzaria diferents
1 2

Vegeu annex 1 Vegeu annex 2

Pàgina | 3

flashcards 3 amb imatges diverses. Després, demanaria que cada alumne escrigui tot un llistat de deixalles...
tracking img