Recursos econòmics educació

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (759 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
DESPESSA PÚBLICA EN EDUCACIÓ

INTRODUCCIÓ

Històricament, l'educació ha aparegut com un dels factors més importants en el desenvolupament econòmic d'un país. Ha sigut precissament aquestacreencia el que ha motivat que l'Estat haja intentat promoure i protegir la formació del capital humà. Tots els païssos del nostre voltant econòmic compten amb algún tipus de intervenció pública en aquestsentit. Particularment a Espanya l'Estat obliga a consumir a cada ciutadà un nivell mínim de educació (així està reflexat a la Constitució). El fet que siga un bé fonamental desde el punt de vistasocial no determina el fet que la seua provisió i producció dega ser únicament pública.

Per a fer una ullada globalment en despesa mundial de l'educació, citaré dos exemples dispars en quant adesigualtat .A l'Àfrica Subsahariana sols representa el 2,4% dels recursos públics mundials dedicats als sistemes educatius, mentre que als Estats Units, el presupost dedicat a l'educació representa el 28% dela despesa mundial en aquest sector.
Les dades parlen per si soles...

DESPESSA EN EDUCACIÓ A ESPANYA I PAÏSSOS DEL NOSTRE VOLTANT ECONÒMIC

En aquest apartat, resumiré breument aspectes concretsde la despessa en educació centrant-me en Espanya i més lleugerament en païssos del nostre voltant econòmic.

Despessa total en educació com a porcentatge del PIB
En el cas espanyol al 2008 lesdespesses destinades a l'educació han vist crèixer la seua importància relativa, sent el 4,6 % del PIB. Als EE.UU també aumenta, mentre que en la resta dels païssos de la OCDE ( Japó, Alemanya,Dinamarca, Italia, Holanda, Austria, EE.UU, Espanya...) disminueix lleument o es mantenen similars.

Despessa pública en educació com a porcentatge del PIB i la despessa pública total.
A Espanya laparticipació relativa de la despessa pública en educació tant com al PIB com la despessa pública total va aumentant, mentre que en general a altres païssos no pateix variacions.

Financiació pública i...
tracking img