Recursos humanos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1562 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de agosto de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
LICEO MIGUEL ANGEL ASTURIAS
CHAQ’RAB’ RE ACH’AB’AANK YAKOK
Hu re kawresink

WAQ’ NA’AJ REEB’ AJ AJLANEL
(Sexto Perito Contador)
2,005

XXAQAB’ANKIL

Eb’ li chab’rab’ re ach’ab’aank yakok a’an jun k’anjelob’aal b’ar wi li qa tenamit Watemaal naxsik ak’ k’ayil choq re li k’ay ut chi jo’ kan tixtamb’resi’ li k’anjel.

Li chaq’rab’ re ach’ab’aank yakok rikineb’ li poyanam wankeb’ sa´ litenamit Estados Unidos na’ xtenq’a chi k’iik li xtumin ut xtenq’ankil chijunil li poyanam, b’ar wi’ tixte rokeb’aaleb’ laj awinel, eb’ laj ninqal yakonel, aj loq’onel, eb’ laj kok’ k’ayinel ut chi junil li poyanam, chirixeb’ li chaq’rab’ tzaqal re ru chirix li k’ay ut eb’ li usilal tab’anumaanq.
Li rajom li hu a’in a’an re xk’eb’al xnawb’al li chaq’rab’ re ach’ab’aank yakok, ut li rusilalnaxk’am chaq choq qe’ chi qa junil.

CHAQ’RAB’ RE ACH’AB’AANK YAKOK RIK’IN REPUBLICA DOMINICANA, CENTRO AMERICA UT ESTADOS UNIDOS

Ch’ina seeraq’ chi rix xchaq’rab’ re ach’ab’aank yakok
Watemaal a’an jun tenamit na’ okenk rajlal chi xtenq’ankil li yakok awimq, li na k’ayiman ut li na loq’man rik’ineb’ jalan ninqal tenamit, re naq wanq xmatan ut chi jo’kan tix k’e chi k’iik li xtumin li tenemit,xtenq ki tikla sa’li hab’ lajeeb’ ro’k’aal.

¿K’a’ru na raj naxye li tz’iib’ CAFTA?
Tz’iib’anb’il sa’ aatinob’aal Inglés, jalb’il ru sa’ kaxlan aatin, ut naxye chaq’rab’ re ach’ab’aank yakok .

K’a’ru li chaq’rab’ re ach’ab’aank yakok?

. A’an jun k’ehok ib’ sa’ aatin rik’ineb kiib’ ut naab’al chi tenamit, b’ar wi’ naq nekexk’e xchaq’rab’il re xsahil xjalb’al ru li xloq’b’al utk’ayinkil li awimq ut li usilal li ta b’anumanq re’eb’

¿Ani na’ k’ub’aank re li chaq’rab’ re ach’ab’aank yakok?
Laj jolominel re li tenamit na’ yakok re, choq ruuchil li poyanam
arin Watemaal, li ch’utal li wan choq ruuchil eb’ laj jolominel re tenamit sa’ li yakok, a’an li nake’ xtz’il rix li tumin.

Rajom li chaq’rab’ re ach’ab’aank yakok

• Risinkil li chaq’rab’ li na’ ramok re liyakok.
• Yakok chi ach’ab’anb’il.
• Xtamb’resinkil li k’anjel.
• Rilb’al ut roxloq’inkil li chaq’rab’ re kanjel, ut li wankeb’ chi qa sutam.

Eb’ li Tenamit ne’ ke oken chi rix li chaq’rab’ re ach’ab’aank yakok
• Costa Rica
• El Salvador
• Honduras
• Nicaragua
• Guatemala
• Republica Dominicana
• Estados Unidos

Kok’ ch’uut liwankeb’ chiisa’ li chaq’rab’ re ach’ab’aank yakok
Eb’ aj awinel: a’aneb’ li kaw nak’e k’anjelak chiisa’ li chaq’rab’ re ach’ab’aank yakok, xb’aan naq sa’ li qa tenamit a’aneb’ nek’e xrau xk’alem, ut li xawimq’ na’ kaymank chi us sa’ li najtil tenamit xb’anak chaab’il nek’e xk’anjela. Jo’kan naq laj awinel a’an jun aj tenq’anel re li qa tenamit.

Sa’ li qa tenamit wan xb’een li awimq rik’in lito ruuq chi xk’ayinkil sa’ li najtil tenamit ut ink’a to tojok sa’ xb’een re ta elk ta ok sa’ li junchik tenamit.

Ru li awiinq:
Utz’u’uj
Papaay
Sal tul
Tul
Kape’
Keenq’
Kaxlan Q’een

Li k’ay jo heb’ li:
Tib’
Xya’al tu’ wakax
Quees
Helaay
Tz’uum

Xch’uuteb’ aj paqonel: na’ oken sa’ li xhaq’rab’il re ach’ab’aank yakok, xb’an naq a’an aj oksinel k’anjel, li xjalb’al ru aak’aaya’in rikineb’ a’b’l tenamit tk’amchaq usilal choq’ re a’ ch’uut a’in.

¿k’a’ut naq watemaal na’ xtenq’a li chaq’rab’ re ach’ab’aank yakok?
Arin Watemaal wan naab’al li ch’uut re aj awinel ut aj pakonel, li nake’ b’aanunk re li k’ay
Watemaal na’ xtenq’a li chaq’rab’ re ach’ab’aank yakok xb’anaq a’an li usilal re li wakliik sa’li neb’a’il , tk’am chaq usilal choq’ re’eb’ laj sachonel uttixnimob’resi li k’ayib’aal re li qa tenamit, tix ram chaq naab’al li k’ay, chi kama’an naru naqaloq’ jalanil k’ay re ab’l aj tenamit, tjeb’ li majel k’anjel li wanko wi’ ut tix chab’ilob’resi li xwanhik li qa tenamit. .

Rusilal li Chaq’rab re ach’ab’aank yakok
Tixk’e chi k’iik xb’e’omal li qa tenamit chi rix li tumin

Truq xnumsinkil li yakb’al li aawinq sa’ eb’ li jalan tenamit....
tracking img