Referentes de arte neoclasicismo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (530 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Referentes históricos
* La revolució francesa i la revolució industrial van endegar els processos de transformació polítics, econòmica i social que es van desenvolupar al llarg del segle XIX.* La revolució francesa i la revolució industrial van endegar els processos de transformació polítics, econòmica i social que es van desenvolupar al llarg del segle XIX.
* Alhora neixen aEuropa i a les colònies americanes una consciència nacional que es va materialitzar en la creació de nou estats.
1.- Es consolida la classe burgesa
2.- Augment dels transports
3.- Aparició de novesformes d’energia
4.- Creix la població
5.- s’enderroquen les muralles

Neoclasicismo

A partir de la segona meitat del segle XVIII es va estendre per Europa l’interès per l’antiguitatgreco-romana.

* L’art neoclàssic no és només una simple imitació dels models grecs i romans, sinó una revisió o adaptació d’aquests models al món dels segle XIX

* Un dels trets fonamentals delneoclassicisme va ser l' ACADEMICISME

Necessitat d’ajudar-se d’unes normes establertes per l’Acadèmia.
Aquest fet coincideix amb l'esperit racionalista dels homes de la il·lustració
L’arquitectura:* L’Arquitectura Neoclàssica va rebutjar les ornamentacions supèrflues i va cercar versions simplificades dels models grecs, etruscs, romans i egipcis.
Característiques

* Les columnes es vansubstituït per pilars
* Els murs es va deixar llisos o es van recobrir amb petits estucs
* Desaparició de l’arquitectura religiosa.

Escultura

* Es substitueix el dinamisme per laproporcionalitat.
* Moltes vegades es copien els models clàssics
* Temàtica mitològica

* Els materials escultòrics més habituals són el marbre i el bronze, deixant de banda l’esculturapolicromada del Rococó.
* Els gèneres més utilitzats són: els retrats, el monument públic i el monument funerari.

Pintura

* La pintura es va inspirar en l’ordre i l’equilibri de...
tracking img