Reforma de les pensions

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1747 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
• incentiu a l’allargament voluntari de la vida laboral:
TAULA 4 Edat
a partir de 67 anys a partir de 67 anys a partir de 65 anys a partir de 67 anys

INSTRUMENTS DE SOLIDARITAT
Amb l’Acord s’ha evitat la pretensió del Govern d’actuar només sobre la despesa, i s’han forçat unes mesures equilibrades que actuen sobre els ingressos, les despeses i els comportaments i augmenten la solidaritatdel sistema.

TAULA 6: Resum de la nova fórmula de jubilació flexible
ANYS MÍNIMS COTITZATS EXIGITS

Anys cotitzats
entre 15 i 25 anys entre 25 i 37 anys més de 38 anys i mig

Coeficient increment pensió per any addicional de treball
2% 2,75%

EDAT

TIPUS DE JUBILACIÓ

ALTRES REQUISITS
- complir els requisits exigits per a cada col·lectiu per a l’aplicació dels coeficients - no hi hacoeficients reductors de la quantia de la pensió - a més del Reial Decret amb el catàleg de professions, els sindicats i organitzacions empresarials més representatives podran iniciar el procediment per afegir més activitats i professions - pèrdua d’ocupació per ERO, acomiadament objectiu o col·lectiu per causa econòmica - coeficient reductor del 7,5% per any avançat - es mantenen els requisitsanteriors a la reforma - obligació de cotitzar fins al 100% de la jornada del rellevat, de forma progressiva - coeficient reductor per avançament de l’edat de jubilació (7,5%) - dret al 100% de la pensió

4% més de 37 anys

• percentatge de pensió de jubilació:
TAULA 5 Edat
65 anys (38,5 anys cotitzats) 67 anys (progressivament segons taula 2)

• es milloraran les pensions mínimes delspensionistes de més edat i que només viuen de les seves pensions mínimes. • es manté el sistema de complements a mínims i es reafirma el compromís de separació definitiva de fonts de finançament (complements a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat), fet que suposarà alliberar anualment 4.000 MEUR pel sistema. • es milloren les bases de cotització dels règims especials. • s’integren els règims especialsagrari i empleats i empleades de la llar per millorar-ne la protecció. • s’eviten els comportaments insolidaris de planificació de la pensió, amb l’ampliació del període de càlcul. • perquè la despesa sigui més equitativa, no s’apliquen retallades lineals, sinó que es permet jubilar-se als 65 anys a qui tingui més cotitzacions.

Menys de 61 anys

Coeficients reductors de l’edat de jubilació pertreballs penosos, tòxics o perillosos, i discapacitat

15

Percentatge de pensió
38,5 anys cotitzats – 100% 15 anys cotitzats – 50% 37 anys cotitzats – 100%

Jubilació anticipada per crisi A partir de 61 anys Jubilació parcial

33

30

• càlcul de la pensió de jubilació: s’incrementarà anualment 1 any al període de càlcul, per arribar als 25 anys l’any 2022.
Els efectes en funció dela vida laboral. Important impacte positiu (increment de la pensió) per qui sigui acomiadat a partir dels 50 anys o tingui carreres descendents.

A partir de 63 anys 65 i 66 anys

Jubilació anticipada voluntària

33

38,5 Jubilación ordinaria

67

• integració de llacunes de cotització (períodes sense acreditació de cotitzacions): els 24 primers mesos sense cotitzacions s’integraran ambel 100% de la base mínima de cotització o amb cotitzacions pròpies anteriors al període de càlcul; la resta amb el 50%.
Evitarà una important pèrdua de pensió per qui no tingui carreres continuades.

15 (50% per accedir a la - la quantia de la pensió es determina proporcionalment pensió) als anys cotitzats 37 (100% pensión) - millora els increments de pensió de qui opti per treballarvoluntàriament més enllà de l’edat ordinària de jubilació - coeficients entre el 2%, 2,75% o 4%, en funció dels anys cotitzats i els anys d’endarreriment

Més de 65 o 67 anys

Jubilació postergada voluntàriament

-

TAULA 1: l’Acord ha aconseguit corregir les propostes inicials del Govern

JUBILACIÓ FLEXIBLE Accés a la jubilació entre 61 i 67 anys

ACORD PER A LA REFORMA DE LES PENSIONS...
tracking img