Reforma de llei d'avortament a espanya

Páginas: 7 (1598 palabras) Publicado: 17 de mayo de 2010
PAC- 3

NATURALESA I ORGANITZACIÓ DE LES ACTITUDS

DEBAT:

REFORMA DE LLEI D'AVORTAMENT A ESPANYA

GRUP 3
M.Dolors Riba Vergés
Lea Avelló Montserrat
Ana Sanz Monserrate

En el vídeo del debat sobre la reforma de la llei del avortament, podem observar dues actituds. Per una part la partidària del govern del PSOE, que vol reformar la llei de l’avortament. Per l’altra, la del’església, que no hi està d’acord. Podem veure la importància que tenen les ideologies respecte les opinions dels convidats.

Segons la PSC, la ideologia fa referència a les explicacions que dóna la societat al comportament grupal o categorial.

Dins dels grups socials que observem en el vídeo, es distingeixen diferents categories socials entre el seus participants. Trobem dos bàndols, un a favor i un encontra. Cadascun d’ells defensa la seva posició, segons els seus propis atributs, percepcions i representacions socials. Per una part la ideologia dominant, que, en aquest cas, podríem comparar-la amb la part del debat que està en contra de l’avortament i la ideologia progressista que es podria referir al grup a favor.

Ambdós bàndols estan constituïts per dos homes i una dona. En el que esta afavor, la dona és una feminista radical, que reivindica el dret a decidir de la dona, que es posiciona a la defensiva. També veiem al ginecòleg preocupat per defensar la seva professió i que aporta un punt de vista més científic i el periodista preocupat pels efectes social del debat actual.

Per una altra banda, en el grup dels contraris, hi ha la senyora amb un alt estatus, amb unes creencesmes tradicionals, potser amb un pensament més masclista. El teòleg, que representa el paper de l’església de no a l’assassinat d’una vida, i finalment al representant de Provida, que també reivindica el no a l’assassinat, però sense massa arguments.

Pel que fa referència al debat, destacarem els diferents posicionaments dels participants, des de la "Perspectiva clàssica" de les seves actituds:A favor de l'avortament la Sra. Anabel Sanz, parla que la gran majoria de percentatge de les dones que avorten ho entenen com una intervenció mèdica més, el Sr. Roberto Lerchundi, la seva posició és més científica que moral, parla de què fins a partir de les 22 setmanes d'embaràs l'embrió és viable i és llavors quan té possibilitat de vida, aquesta és la part cognitiva, la part avaluativa ésd'evitar el trauma i la culpa moral ocasionat per l'església i a la qualificació errònia d'eliminació de vida mentre l'embrió no és viable i per evitar les dones mortes per avortaments sèptics, i la part conductual és que l'avortament s'efectuï com a dret a la dona, i es pressuposa que és científicament provat el que diu.

En contra de l'avortament, el Sr. Javier de Miguel opina que hi ha vidadesprès de la fecundació, el Sr. Josep Ignasi Saranyana, adopta una posició ètica i moral, i que L'església diu "La vida està per damunt de matar", la Sra. Elsa González, fa la comparació de què si les panxes de les mares fossin transparents mai arribarien a avortar, el Sr. Juan Bedoya diu que el que es pecat pot no ser legal i el què es moral pot no ser delicte, sent aquesta la part cognitiva, pelque fa al Membre de Pro Vida, que s'oposa a la definició científica que existeixi vida a les 22 setmanes, pel Religiós i teòleg que es dirigeix a totes les persones que ho volen escoltar, la Sra. Elsa que posiciona l’avortament com una qüestió de dignitat i pel que fa al Sr. Juan Bedoya que opina que existeix un problema i que l'estat ha de posar una solució a tota la ciutadania, aquesta seria lapart avaluativa, i com a conductual és posar facilitats i ajudes per tirar endavant l'embaràs, la defensa a l'església, i posar mesures primer que no hi haguessin embarassos no desitjats.

Si realitzéssim un estudi amb els tres components cognitius, avaluatius/afectius i conductuals, i construíssim una escala, "L'Escala de Likert", per poder valorar i mesurar les actituds d'una població cap a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Espany
  • Llei catalana
  • Llei Wert
  • llei de hooke
  • Espanya dual
  • Oda a Espanya
  • Oda a espanya
  • h. espanya

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS