Regimen de tv

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1077 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
El règim específic de la Televisió

Tv: es el MC + important i el + regulat per 3 raons bàsiques:

1.Necesitat de concessió per emetre (títol de l’estat q habilita x prestar un servei públic) La Tv tradicional ha utilitzat l’espai radioelèctric que és 1 bé públic la titularitat del qual és de l'estat, i això converteix a la televisió en un bé de servei públic.

2. Límit del’espai radioelèctric, bé escàs que l’estat a d’organitzar per garantir el pluralisme

3. Gran penetració del mitjà: imatge en moviment, actualitat i simultaneïtat són valors que té la televisió i aquestes 3 coses fa que sigui el MC que té major impacte en la societat i en la OP. Per això cal garantir aquesta funció de la televisió i que es respectin en aquest mitjà aquests béns i drets detercers.

La Tv es configura com un servei públic, dintre d’1 espai de domini públic

El règim jurídic que s’aplica canvia segons la Tv sigui estatal o autonòmica
Tv Estatal: 2 lleis importants
Llei 17/2006: Ràdio o Tv de titularitat estatal
Llei 8/2009: Finançament de la RTVE

Tv Catalunya: 2 lleis importants
Llei 22/2005: Comunicació audiovisual de Catalunya
Llei11/2007: Corporació catalana de mitjans audiovisuals

9.1 La televisió terrestre per ones mitjanes

Fases de la regulació:

1982-1988( Fase de monopoli de la Tv pública. S’aproven 2 grans lleis: 1. Estatut de la ràdio i Tv.2. Llei del tercer canal de Tv.

1988-1994( Ruptura del monopoli de la Tv pública . Aparició de la Tv privada → Llei de Tv privada . Tv local i per cable prohivida i perseguida1994-1997( Trencament del monopoli públic de la tv local. . Regulació de la televisió per cable i per satèl·lit.

1. Llei de televisió sense fronteres. S'aprova en el 94 i es modifica en el 99. Incorpora en el dret espanyol la directiva de laUE de televisió sense fronteres. Aquesta directiva pretén unificar les legislacions dels diferents països de la UE en matèria de televisió. La llei de televisió sense fronteres espanyola és la norma més important sobre els continguts i la publicitat en televisió.

1997 - avui( Arribada de la televisió digital, d'accés condicional. Enaquesta llei s'estableixen els requisits que han de complir els operadors, els descodificadors.

9.1 .1 La televisió pública estatal
No té regulació general, és de gestió directa de l’estat
Actualment s’està tramitant amb força polèmica.

Regulació dispersa, on hi ha 1 llei per cada modalitat de t5ransmissió, en lloc de contenir-se tot en una única normativa audiovisual.RTVE,Estatut de RTVE: 4/1980 (regula tv1 i RNE): Tv: servei públic de caràcter esencial
Presentació de l’estat de forma directa

Principis: objectivitat, imparcialitat, separació d’opinió i informació o . respecte a menors i a la vida privada de les persones.Aquest panorama canvia a partir de:
9.1.2 La televisió autonòmica
Llei del 3ºCanal que fa possible que les CCAA creïn les seves corporacions de ràdio.

Comparació
|Tv pública estatal | |Tv pública autonòmica |
|Regulació dispersa |Regulació |Regulació unificada...
tracking img