Reguilacio automatica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (744 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Regulació Automàtica II
PRÀCTICA 1: Identificació de sistemes
OBJECTIUS: • Obtenir la funció de transferència de diferents sistemes mesurant la seva resposta temporal i freqüencial ambl’oscil·loscopi.

ESTUDI PREVI: 1. Funció de transferència a partir del anàlisis de circuits. 1.1. Deduir la funció de transferència vo(s)/vi(s) dels circuits de les figures 1 a 4 segons els paràmetres de la taulaI. Omplir taula la II.
Taula I
Taula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

R

10K

12K

15K

10K

12K

15K

10K

12K

15K

10K

12K

15K

10K

12K

15K

10KC1

10n

15n

10n

15n

10n

15n

10n

15n

10n

15n

10n

15n

10n

15n

10n

15n

C2

15n

10n

15n

10n

15n

10n

15n

10n

15n

10n

15n10n

15n

10n

15n

10n

C1

C2

R

100k

100k

100k

Vdd R vi TL082 4 2 V100k OUT 3 + 8 U2A V+ Vcc 1 TL082 4 6 100k Vdd VOUT 5 + 8 U2B V+ Vcc 7 vo vi

Vdd TL082 4 2 V100k OUT3 + 8 U2A V+ Vcc 1 TL082 4 6 Vdd VOUT 5 + 8 U2B V+ Vcc 7 vo

0

0

0

0

Figura 1.
C1 C2

Figura 2

R

100k

Vdd R vi TL082 4 2 V100k OUT 3 + 8 U2A V+ Vcc 1 TL082 4 2 Vdd VOUT 3 + 8U4A V+ Vcc 1 vo

Figura 3.

0

0

Tabla II

vo(s)/vi(s) Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

τ

K

1.2. Determinar la constant de temps i el guany en continua en cada cas. Omplir la taulaII. 1.3. Dibuixar, de forma aproximada, el diagrama de Bode de cada sistema, identificant les freqüències de tall en cada cas.

DESENVOLUPAMENT: 2. Simulació (MatLab) 2.1. Resposta temporal. 2.1.1.Simula i dibuixa, amb MatLab, la resposta a una entrada esglaó unitari dels sistemes de les figures 1 a 4. (consulta la funció step). A partir de les gràfiques, extreu la constant de temps i/o d’altresparàmetres temporals i el guany en continua en cada cas. (consulta la funció dcgain). Pel sistema de la figura 3, caldrà buscar informació sobre el “mètode de Harriot”.
System: y Time (sec):...
tracking img