Reinos animales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1187 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
6).- Dels organismes anteriors que siguen del regne animal, classifica’ls seguient les claus que tens a continuació i indicant les característiques del grup al que pertanguen.

• Esponja de bany (Spongia officinalis)

1.-Cos format a partir de dues capes de cél·lules (Diablàstics). Sense òrgans interns desenvolupats, llevat deñs reproductors. Aquàtics:

1.1.-Nombrosos porosque comuniquen la cavitat interna amb l’exterior: PORÍFERS.

• Aliacrà o escorpí (Buthus occitanicus)

2.-Cos format a partir de tres capes de cél·lules (Triblàstics). Amb òrgans interns desenvolupats al menys en la fase labraría:

2.1.-Simetria bilateral en estat adult:

2.1.2.-Cos cilíndric o més complex:

2.1.2.4-Cos diferenciat en regions: cap, tòrax iabdomen o cefalot`rax i abdomen. Apèndix articulats. Esquelet extern de quitina: ARTRÒPODES

2.1.2.4.1-Amb quelícers i sense antenes i amb 4 parells de potes. Respiració traqueal: ARÀCNIDS.

• Milpeus (Ommatoiulus rutilans)

2.-Cos format a partir de tres capes de cél·lules (Triblàstics). Amb òrgans interns desenvolupats al menys en la fase labraría:

2.1.-Simetriabilateral en estat adult:

2.1.2.-Cos cilíndric o més complex:

2.1.2.4-Cos diferenciat en regions: cap, tòrax i abdomen o cefalot`rax i abdomen. Apèndix articulats. Esquelet extern de quitina: ARTRÒPODES

2.1.2.4.2-Amb antenes:

2.1.2.4.2.2-Amb resporació traqueal:

2.1.2.4.2.2.2-Nombrosos parells de potes: MIRIÀPODES.

• Peixet de plata (Lepismasaccharina)

2.-Cos format a partir de tres capes de cél·lules (Triblàstics). Amb òrgans interns desenvolupats al menys en la fase labraría:

2.1.-Simetria bilateral en estat adult:

2.1.2.-Cos cilíndric o més complex:

2.1.2.4.-Cos diferenciat en regions: cap, tòrax i abdomen o cefalotórax i abdomen. Apèndix articulats. Esquelet extern de quitina: ARTRÒPODES2.1.2.4.2.-Amb antenes:

2.1.2.4.2.2.-Amb respiració traqueal

2.1.2.4.2.2.1.-Tres parells de potes: INSECTES

• Cuc de terra (Lumbricus terrestris)

2.-Cos format a partir de tres capes de cél·lules (Triblàstics). Amb òrgans interns desenvolupats al menys en la fase labraría:

2.1.-Simetria bilateral en estat adult:

2.1.2.-Cos cilíndric o més complex:2.1.2.2.-Cos diferenciat en anells en els que es repeteixen els mateixos òtgans interns (ganglis nerviosos, òrgans sexuals, tubs excretors…): ANÈL·LIDS

• Musclo (Mitylus galloprovincialis)

2.-Cos format a partir de tres capes de cél·lules (Triblàstics). Amb òrgans interns desenvolupats al menys en la fase labraría:

2.1.-Simetria bilateral en estat adult:2.1.2.-Cos cilíndric o més complex:

2.1.2.3.-Cos diferenciat en regions: cap, massa visceral i òrgans locomotors: MOL·LUSCOS:

2.1.2.3.1.-Amb un peu per a fixar-se en l’arena o en les roques: BIVALVES

• Caracol “punxós” (Murex brandaris)

2.-Cos format a partir de tres capes de cél·lules (Triblàstics). Amb òrgans interns desenvolupats al menys en la fase labraría:2.1.-Simetria bilateral en estat adult:

2.1.2.-Cos cilíndric o més complex:

2.1.2.3.-Cos diferenciat en regions: cap, massa visceral i òrgans locomotors: MOL·LUSCOS:

2.1.2.3.2-Es desplacen fent lliscar el peu músculos: GASTERÒPODES

• Calamar (Loligo vulgaris)

2.-Cos format a partir de tres capes de cél·lules (Triblàstics). Amb òrgans internsdesenvolupats al menys en la fase labraría:

2.1.-Simetria bilateral en estat adult:

2.1.2.-Cos cilíndric o més complex:

2.1.2.3.-Cos diferenciat en regions: cap, massa visceral i òrgans locomotors: MOL·LUSCOS:

2.1.2.3.3.-Amb tentacles per a capturar les preses que se disposen al voltant de la boca: CEFALÒPODES

• Tenia o solitària (Taenia solium)

2.-Cos...
tracking img