Relaciones laborales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (913 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Síntesi del debat: La majoria dels participats defineixen el treball des de dos vessants bipolars: el pol negatiu, pensament predominant en la era antiga, on el treball era considerat com un càstig,maledicció o una penalitat i el pol positiu, on des de una visió moderna (segle XXI), el treball és una eina vital, necessària e indispensable per aconseguir metes individuals, sentir-se realitzat,satisfet, integrat dins la societat i una estabilitat psicològica.
El treball entès com a activitat humana col·lectiva es una construcció relativament nova, fins el s. XIX (fins la industrialització)el treball s’entenia com una activitat humana individual que responia bàsicament a la supervivència material, hom formava part del procés des de l’ inici fins a la fi, la evolució del treball ensporta a una nova reconstrucció del concepte donat que, en primer lloc, tothom necessitem del treball dels altres per sobreviure i, en segon lloc, perquè els poders públics tenen la obligació dedesenvolupar estratègies per tal de fomentar la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral a les que tota persona pot accedir. Per exemple, s’ha tractat el cas de la vivència del treball que pot tenir unapersona que estava a l’atur, que ha accedit a un pla d’ocupació (una estratègia que s’emmarca en les polítiques actives d’ocupació) de sis mesos i que quan acabi no té possibilitats de renovar-lo, i pertant té un futur incert marcat per la tendència a l’augment de la desocupació. Tot el grup ha deixat clar que els plans d’ocupació són una mesura de foment de l’ocupació que té com a finalitat facilitarla pràctica i l’experiència professional a les persones en situació d’atur, i que són una bona eina per reduir la taxa d’atur. Ara bé, aquests plans d’ocupació, des d’una vessant positiva,possibiliten momentàniament, durant 6 mesos, tenir uns ingressos econòmics, desenvolupar unes funcions professionals adequades a la teva formació (donat que els plans d’ocupació abracen varies categories) i a...
tracking img