Religio

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (633 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Judit Companys Alemany
RELIGIÓ
1. Espero que recordis la introducció de la pel·lícula, quan la veu comentava que, en un altre temps, l’home vivia en autèntica harmonia amb el Món Blau. Llegeix Gn3, 7 i relaciona-ho amb aquesta introducció. Fixa’t en què fa que les coses empitjorin en el món bíblic.
- Els homes al donar-se conta de que si deixava de viure amb costat del Mon Blau tindria mésbens materials així ho va fer.
2. El Sr. Heeps vol saber tota la història de la Narf però, per aconseguir que li expliquin, s’ha de comportar com un nen. Quina raó hi veus? Després, llegeix Mc 10,13-16 i relaciona-ho amb l’escena de la pel·lícula.
- Es té de comportar com un nen perquè la dona li expliqui en conte, aquest és un conte que els nens són els únics que el poden entendre, ja que esnecessita molta imaginació per entendre’l i només una ment innocent com la dels nens la pot entendre i entrar al Regne de Déu.
3. La trobada entre l’escriptor i la Narf és realment intensa... Comreacciona l’escriptor?
- L’escriptor té la sensació d’haver-la conegut abans, hi fa tot el possible per ajudar-la.
4. Relaciona, també, la resposta de la Narf a l’escriptor amb Is 11, 1-10.
- Ellapensa que el llibre que està escrivint farà un bé per a la humanitat, que canviarà la societat on vivim i tothom conviurà amb harmonia.
5. Què li succeeix al Sr. Heeps sempre que es troba al costat dela Narf? Quina creus que potser la causa?
- Ell no tartamudeja es sent relaxat al seu costat com si ella li donés serenitat. Ell té la sensació que el costat de la Narf no li passarà res, es sentsegur al seu costat.
6. Què en treu, finalment, el Sr. Heeps de la seva trobada amb la Narf?
- Té un motiu per viure, li torna la felicitat i les ganes de viure.
7. Fixa’t que la Narf és una noiaindefensa i necessita molta ajuda. Llegeix les següents cites i relaciona la situació de Jesús de Natzarè amb la situació de la Narf: Mt 16, 21; Mt 17, 22-23; Mt 22, 15-22; Mt 26, 14, 16.
- Jesús...
tracking img