Renaixement

Páginas: 3 (573 palabras) Publicado: 24 de noviembre de 2010
RENAIXAMENT:
A) Marc històric
B) Característiques arquitectura Quattrocento
C) Característiques escultura Quattrocento
D) Característiques pintura Quattrocento
E) Cinquecento

A) Marc HistòricEl renaixement és un moviment cultura i artístic que obeeix un canvi de mentalitat basat en l’ humanisme i que s’inicia a Itàlia. És el retorn a l’Esperit clàssic. Això vol dir Grècia i Roma peròsobretot Roma. L’home torna a ser el centre del món, s’abandona d’aquesta forma l’esperit medieval i bàrbar del romànic i del gòtic, el qual els renaixentistes volien posar fi i es dirigien en termesmolt pejoratius al romànic i al gòtic. S’ha d’entendre el renaixement com les grans famílies burgeses italianes com els Mèdici a Florència, Gonzaga a Màntua, Montefeltro a Vebino, Sfoza a Milà. Aquestsvan corroborar la gran bonança del comerç italià. Disposaven d’una economia sanejada i amb benefici continu i això va provocar que una part del seus diners els invertissin en mecenatge cultura. Aquesttipus de mecenatge provocarà que s’introdueixi a l’art tipologies diferents, eclipsant tems religiosos per donar-ne temes mai vistos fins ara. En el context artístic els artistes reivindicaran laseva posició social per ser considerats intel•lectuals i no simples artesans. I això farà que les arts es divideixin en dos: Arts majors ( arquitectura, escultura i pintura) i arts menors ( el mosaic, elgravat i l’orfebreria)
Cronològicament veurem 2 moments: El Quattrocento ( S. XV) i El Cinquocento ( S. XVI)

B) Característiques arquitectura Quattrocento
1. Influencia de l’antiguitat bàsica en2 aspectes: a. utilització dels elements formals de l’art grec i romà. b. Racionalització de l’espai.
2. Utilitzen 5 tipus d’ordre: Dòric, corinti, jònic, toscà i compost.
3. Utilitzen els elementsde suport i els elements suportats clàssics. Tornem a veure arcs de mig punt, estructures arquitravades, entaulaments i cúpules.
4. Els volums exterior dels edificis vindran marcats amb dos...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Renaixement
  • El Renaixement
  • el renaixement
  • Renaixement
  • El renaixement
  • Renaixement
  • RENAIXEMENT
  • EL RENAIXEMENT

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS