República pp.52-53 (i.31-3)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (401 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Filosofía

República pp.52-53 (I.31-3)

- Pues bien, elpresente argumento indica que en el alma de cada uno hay el poder de aprender y el órgano para ello, y que, así como el ojo no puede volverse hacia la luz y dejar las tinieblas si no gira todo el cuerpo,del mismo modo hay que volverse desde lo que tiene génesis con toda el alma, hasta que llegue a ser capaz de soportar la contemplación de lo que es, y lo más luminoso de lo que es, que es lo quellamamos el Bien ¿No es así?

1. Expliqueu breument les idees principals del text i com hi apareixen relacionades (entre 40 i 80 paraules). [2punts]

En aquest text Plató fa una comparació entre l’ànimai el ull.
Assegura que en l’ànima hi ha el poder d’aprendre i la voluntat per fer-ho. En canvi, el ull no pot veure mes allà del que veu dins la caverna, nomes pot veure confusament dos tipus deperturvacions.
Per aconseguir-ho necessita l’ànima, ha de començar des de on es genera fins a ser capaç de veure realment el que es, quan arribi aquest punt podrà conèixer el que anomena el Bé, la ideadel Bé, la causa de totes les coses.

2. Expliqueu breument el significat, en el text, dels mots o les expressions següents (entre 7 i 15 paraules en cada cas). [1punt]
a) “génesis”: Procés omanera com s’ha originat o pres naixença una cosa o una idea.
b) “Bien”: Es refereix a la idea del Bé, la verdadera realitat, la causa de totes les coses, la veritat en el món intel·ligible.

3.Expliqueu perquè diu Plató que “el alma ha de llegar a ser capaz de soportar la contemplación de lo que es”. (Podeu referir-vos als aspectes generals del pensament de l’autor que siguin pertinents encaraque no apareguin explícitament en el text). [3 punts]
Plató diu això perquè l’ànima després de veure la percepció del ull ha de considerar quin es el camí correcte: si es que al surti d’una vida...
tracking img