Reseá dewey

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2113 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
John Dewey: Democràcia i escola

Ed. Eumo, Vic, 1997

1er Treball Social

Pedagogia Social

John Dewey va ser un pedagognord-americà, que va aportar noves idees sobre mètodes d'ensenyament, basades en una concepció liberal i pragmàtica. Va nèixer al 1859 i va morir al 1952.

Es pot dir que en la proposta pedagògica de Dewey conflueixen educació, societat i democràcia, sent aquestes les seves principals pautes de reflexió.
El concepte d'educació que defensa fa referència a una reconstrucció contínua de l'experiència,la finalitat de la qual és la capacitat del creixement permanent.

En quant a la segona pauta de reflexió esmentada, Dewey entén la societat com un organisme, una comunitat i una organització social on les persones que la conformen comparteixen una voluntat comuna. És a dir que per ell no és suficient la simple coexistència d'individus per trobar societat sinó que fa falta que els membres d'unasocietat tinguin un sentit de pertinença a ella, que la sentin com a pròpia i comparteixin amb els altres la responsabilitat de cuidar-la i perfeccionar-la.

Respecte a la democràcia, comunament aquesta s'entén com la forma de govern on domina la voluntat de la majoria, però aquest pedagog sosté que aquesta és una mica més que una forma de govern, és una forma de vida, és primàriament una manerade viure associat, d'experiència comunicada juntament . Defensa una concepció de democràcia com a idea ètica que promou el desenvolupament individual de cadascun dels éssers humans que conformen la societat. Considero que la democràcia que defensa es caracteritza pel respecte cap a la iniciativa individual, la igualtat de condicions i la llibertat intel·lectual. Aspectes aquests que en moltespràctiques educatives de l'educació sistemàtica es troben absents.

Cal esmentar aquí que realitza una diferenciació entre dos tipus d'educació; l’educació indirecta, el que cadascun obté de viure amb els altres i que és inconscient,per altra banda, l’educació sistemàtica que és intencional. Es refereix a l'escolaritat, on la tasca d'ensenyar es troba delegada en certes persones.
Crec necessariaquí fer esment a la idea d'escolaritat sostinguda per Dewey, el qual indica que les escoles neixen per transmetre allò que no pot ser assimilat de manera directa en la comunitat i assenyala tres funcions específiques de l'escola: oferir un ambient simplificat. Aquella selecciona els trets que són més fonamentals i capaços de fer reaccionar als joves. Després estableix un ordre progressiu,utilitzant els factors primerament adquirits com a mitjans d'obtenir una visió dels més complicats, una segona missió seria eliminar, fins a on sigui possible, els trets perjudicials del medi ambient existent perquè no influeixin sobre els hàbits mentals i, en tercer lloc, contrarestar diversos elements de l'ambient social i tractar que cada individu aconsegueixi una oportunitat per lliurar-se de leslimitacions del grup social en què ha nascut i per posar-se en contacte viu amb un ambient més ampli , també fa referència a una “missió estabilitzadora i integradora”, on l'escola tracta de coordinar les diferents influències que exerceixen sobre l'individu els diferents ambients socials en què aquest participa, amb el conseqüent perill de dividir-se en un ésser amb diferents normes de judici i emocióen les diferents ocasions.
Considera que a major complexitat de la societat, major necessitat d'ensenyament sistemàtic i, a major extensió en ensenyament major perill de separació entre experiència directa i l’ obtinguda a l'escola. És per això que vol aconseguir l'equilibri entre educació indirecta i educació formal i evitar un conflicte entre el que se sap conscient i inconscientment....
tracking img