Restaurante

Páginas: 6 (1415 palabras) Publicado: 31 de marzo de 2011
TEST DE REGLAMENTACIÓN 001
1. A les parades de taxi s´ha de respectar el torn d´arribada i evitar discutir amb els companys i a més està prohibit……………………
FER OPERACIONS QUE IMPEDEIXIN LA INMMEDIATA POSADA EN SERVEI.
2. Una llicència de taxi, el número de la qual acaba en 3, descansarà entre semana………….
ELS DIMARTS.
3. En un recorregut entre Montcada y Reixac i Ripollet a les 23:00hores, quines tarifes s´hauran d´aplicar?
1.15EUROS/KM
4. El taxista està obligat a portar a la vista de l´usuari l´imprès de les tarifes vigents. En cas contrari es una infracció?
INFRACCIÓ LLEU
5. Incumplir l´obligació de prestació continuada del servei es?
FALTA MOLT GREU
6. Es poden instalar instruments no autoritzats en el vehicle?
ES SANCIONABLE INFRACCIO GREU
7. Larevisió del taximetre, amb quina periodicitat es realitza?
CADA ANY.
8. Una carrera entre cerdanyola i barberà del vallès, un diumenge a les 14,15. Quines tarifes aplicarem durant el recorregut?
LA 4
9. Com pot exercir l´autoridad inspectora?
LA FUCIÓ ISPECTORA POT SER EXERCIDA D´OFICI O PER DENUNCIA FORMULADA PER UNA ENTITAT O ORGANISMO O PERSONA AUTORIZADA.
10. Les prescripcions, oaixecaments de les sancions serán?
LES LLEUS EN UN ANY . LES GREUS EN DOS ANYS. LES MOLTS GREUS EN TRES ANYS.
11. Confiar a una altre persona la conducció del vehicle que hagi estat entregat al seu carréc, esta tipificat com a infracció…………….
MOLT GREU.
12. En quin d´aquets municipis s´utiliza la tarifa 2 de 8h a 20h?
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT.
13. No cumplir les ordres concretes del´itinerari marcat pel pasatge recorrent majors distàncies inecessàries considera?
INFRACCIO GREU
14. Inicciant un trajecte a l¨aeroport portant el passatger 2 maletes que superan 55X35X35cm. Cadascuna i un gos. Marcant el taximetre 15.80 al final del recorregut, quina quantitat haurá de cobrar el taxista?
15.80 MES 3.10 PER SORTIDA DE L AEROPORT , 2 EUROS POR MALETES.
15. Una llicencia, elnúmero de la qual acaba en 8 descansarà entre semana.
ELS DIJOUS.
16. No acreditar la possesió del document acreditatiu de la relització d´un sevei concertat, en els suposits previstos a l, article 39.5 del present reglamet……………………..
MULTA FINS A 1250
17. L´increment de les tarifes interurbanes aplicables als conductors d´autotacis ha de estar aprobada per…………………………………?
LA DIRECCIO DETRANSPORTS DE LA GENERALITAT.
18. La titulariatat d´una llicencia d´autotaxis correspon sempre.
A UN UNIC TITULAR
19. A les parades dels vehicles d´autotaxis queda phohibit………………..
EFECTUAR OPERACIONS QUE IMPEDEIXIN L, INMEDIATA POSADA EN SERVEI.
20. El suplement per sortir de l´estació de ferrocarril de França es de?
NO HI HA SUPLEMENT
21. Una carrera que s´inicia Barcelona undissabte a les 1.45hores passa per molins de rei a les 2.10hores i conclou a vilafranca del penedes a les 2,45 hores s haura d´aplicar al recorregut?
LA 4
22. No entregar el rebut de servei prestat a l´usuari es una infracció?
LLEU
23. De l´estacio de renfe de sant boi a l´aeropoprt en dia festiu, quina tarifa correspont cobrar?
La 1
24. En un trajecte Barcelona a Rubí si el clientvol anar per als túnels de vallvidriera, el client haurá de pagar el que marqui el taximetre i………….
MES EL PEATGE D, ANADA Y TORNADA.
25. No atendre una solicitud de servei de taxi si está de servei, será considerat como:
FALTA GREU
26. Iniciant un trajecte a les 7,50 hores un dia laborable,fins les 8,30hores , quines tarifes s, hauran d, aplicar?
LA 1 y la 2.
27. L´import queapareix al taximetre se li inclou IVA.
SI ESTA INCLOS EL 7%
28. Per poder transferir una llicencia d´autotaxis, es necesari…………………..
UNA AUTORITZACIO D, EMT
29. Oblidarse de netejar el interior i l´exterior del vehicle, tant si el conductor és titular de la llicencia com si es un asalariat está tipificat com a……………….
INFRACCIO LLEU
30. Una carrera amb origen a Viladecans i destí a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • RESTAURANTE
  • Restaurante
  • restaurante
  • restaurantes
  • restaurante
  • RESTAURANTES
  • Restaurante
  • Restaurante

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS