Resum assignatura projectes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1507 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
EMPRESA
Empresa: institució propia de l’economia de mercat que es desenvolupa en l’àmbit capitalista. Organitza els diferents recursos (materials, tècnics, humans i econòmics) amb l’objectiu d’obtenir un bó o servei que generi un benefici econòmic o social.
Sectors d’activitat
Sector primari: la seva activitat està lligada a l’obtenció de recursos naturals (agricultura, ramaderia, pesca iminería)
Sector secundari: activitat de transformació a partir de materies primeres o productes semiel·laborats (industria de l’automòbil, construcció, textil, metalúrgia, …)
Sector terciari: realitzen un servei (transport, hostelería, …)
Titularitat del capital: el sistema econòmic vigent és l’economia de mercat, caracteritzat per la propietat privada dels mitjans de producción.
* Empresaprivada: el capital és propietat de particulars.
* Empresa pública: capital propietat de l’estat.
* Empresa mixta: capital de propietat compartida entre l’estat i particulars.
Objectius de l’empresa pública:
* Protecció dels recursos naturals.
* Actuació sobre sectors estratègics de l’economia.
* Obtenir un benefici econòmic o social.
Forma jurídica: de la forma jurídica se’nderiven questions tals com:
* Número minim de socis necessaris per a la creació de l’empresa.
* Responsabilitat que adquireixen els socis davant els deutes de l’empresa.
* Capital minim que exigeix la llei per a la constitució de l’empresa.
* Modalitat de cotització a la seguretat social.
EMPRESES
EMPRESARI INDIVIDUAL
SOCIETATS
* MERCANTILS (SA, SL, …)

* COOPERATIVES* SOCIETATS NO MERCANTILS

Empresari individual: persona que crea el seu negoci propi sense recorrer a la col·laboració externa de cap altre persona o soci. L’empresari individual gestiona personalment el seu negoci. Segons el seu criteri o necessitats aporta capital i treballadors. L’empresa es queda amb els beneficis, però tb assumeix els deutes (l’empresari respon amb els seus bens).Societats: Forma de contracte pel qual 2 o mes persones posen en comú diners, béns o treball amb l’objectiu de repartir-se els beneficis.
Models en l’organització del treball: L’empresa està dividida en diferents parts, cadascuna pensada per a fer una tasca determinada. Les preincipals àrees son:
* Administrativa i de dirección
* Financera i comptable
* Producció
* Comercial
*Tècnica
Aquesta estructura es pot organitzar de varies maneres i representar-les graficament. S’anomenen organigrames. Segons la organització:
1. Organització jerárquica: es basa en el principi de jerarquía i comandament. Cada nivell depén del nivell immediatament superior. Model de petites i mitjanes empreses.
Avantatges:

* Organització fácil d’entendre.
* Arees de responsabilitt iautoritat molt definides
* Cada treballador respón a un sol cap
* Comunicació d’informació ascendent. Comunicació d’ordres descendent
Inconvenients:
* El treball s’acumula en els despatxos dels nivells més alts.
* No hi ha persones expecialitzades en tasques concretes
* Si l’empresa creix tb ho fa la cadena d’ordres. Es becessita més temps per prendre decisions i executar lesordes.

2. Organització funcional: model basat en l’especialització dels diferents departaments. Desapareix la linia jerarquica. Es creen diferents funcions o especialitats per a cada nivel.

Avantatges:
* Fomenta l’especialització
Inconvenients:
* L’eliminació de comandaments provoca confusió d’ordres en els nivells més baixos.

3. Organització mixta (linia-staff): recull lesprincipals avantatges dels models anteriors. La part central manté un model jeràrquic. La resta de nivells están assesorats per tècnics especialitzats.
Presenta l’inconvenients d’una burocracia elevada i resposta més lenta.
L’organigrama és una representació gràfica de l’estructura d’organització de l’empresa. Diferencia els diferents nivells, les relacions entre ells i els caps, subrodinats...