Resum llei orgànica d'educació

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (435 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Processos i Contextos Educatius

Llei Orgànica d'Educació

http://dpedago.urv.cat

Principis de la LOE
• La Llei Orgànica d'Educació (LOE) aprovada el maig de 2006, regula l'estructura iorganització del sistema educatiu en els seus nivells no universitaris. • En ella es reiteren els principis i drets reconeguts en la Constitució defensant una nova llei de qualitat amb equitat per a tots.• S'insisteix en el caràcter inclusiu de l'educació, en igualtat de tracte i no discriminació de les persones sota cap circumstància.

Processos i Contextos Educatius

Principis de la LOE
• LaLOE reafirma el caràcter de servei públic de l'educació, considerant l'educació com un servei essencial de la comunitat, que ha de fer que l'educació escolar sigui:
– assequible a tots, sensedistinció de cap classe, – en condicions d'igualtat d'oportunitats, – adaptada progressivament als canvis socials.

• El servei públic de l'educació pot ser prestat pels poders públics i per la iniciativasocial.

Processos i Contextos Educatius

Objectius del sistema educatiu
• Els principals objectius del sistema educatiu segons la LOE són:
– Millorar l'educació i els resultats escolars, –Aconseguir l'èxit de tots en l'educació obligatòria, – Augmentar l'escolarització en infantil, en batxillerat i en cicles formatius, – Augmentar les titulacions en batxillerat i en formació professional,– Educar per a la ciutadania democràtica, – Fomentar l'aprenentatge durant la vida, – Reforçar l'equitat del sistema educatiu – Convergir amb els països de la UE.

Processos i Contextos Educatius Aspectes recollits per la LOE
• La LOE estableix que l'ensenyament bàsic comprèn deu anys d'escolaritat entre els sis i els setze anys d'edat. L'educació bàsica s'organitza en educació primària ieducació secundària obligatòria. A més, la Llei organitza l'educació infantil, l'educació secundària postobligatòria, els ensenyaments artístics, els ensenyaments esportius, els ensenyaments...
tracking img