Resum substancies y mescles

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (792 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
RESUM DE SUBSTÀNCIES PURES I MESCLES

QUÍMICA 3r ESO

1.- Substàncies pures
• Substància pura: Està formada per un sol component i no es pot descompondre per mètodes físics senzills. Presentauna composició i propietats fixes.
– Exemples: aigua, ferro, sal cuina, butà, oxigen... – Es poden dividir en:
• Elements: No es poden descompondre per mètodes químics (oxigen, ferro, nitrogen...) •Composts: Es poden descompondre per mètodes químics (aigua, diòxid de carboni, sal...)

2.- Mescles
• Mescles: Està formada per més d’un component i es poden separar per mètodes físics senzills. 2tipus:
– Mescles heterogènies: Els seus components es poden diferenciar visualment

– Mescles homogènies (o dissolucions): Els seus components no es poden diferenciar visualment

1

2

3.-Classificació de les substàncies
Matèria

El col·loide (emulsió)
Una dissolució és una mesca homogènia, i no dispersa la llum. Un col·loide és una mescla heterogènia, i dispersa la llum.Substàncies pures

Mescles

En una emulsió, les partícules que conté en menys proporció es mantenen disperses gràcies a una tercera substància anomenada emulsionant.

Elements

Composts

Mescleshomogènies

Mescles heterogènies
3 4

4.- Tècniques de separació
• Procediments que s’han de seguir per separar els components d’una mescla • Separació de sòlids de diferent tamany:
– Garbellament:4.- Tècniques de separació
• Separació d’un sòlid insoluble en un líquid: – Filtració:

5

6

IES JOSEP FONT I TRIAS

1

RESUM DE SUBSTÀNCIES PURES I MESCLES

QUÍMICA 3r ESO

4.-Tècniques de separació
• Separació d’un sòlid soluble en un líquid: – Vaporització: El líquid es vaporitza quan s’escalfa la mescla i queda el residu sòlid.
(si ens interessa el líquid s’ha de fer unadestil·lació)

4.- Tècniques de separació
• Separació de líquids insolubles: – Decantació: S’utilitza un embut de decantació. Es separa per gravetat

– Cristal·lització: El líquid s’evapora i...
tracking img