Resumen filo

Páginas: 2 (468 palabras) Publicado: 9 de mayo de 2011
Que es la filosofía
Des del punt de vista etimologic la paraula filosofía ve del grec i relaciona dos conceptes: philos que vol dir amant de i sophia que sgnifica saviesa.

Actituds i tasques dela filosofía
* Posar al descobert i analitzar el que esta pressuposat en la nostra manera de compendre i explicar la realitat
* Aclarir els significats dels conceptes que usem per explicarcerts fets o situacions
* Considerar la validesa dels procesos de raonament posant atenció al proces argumentatiu, explicant les lleis o detectan els errors
* Ser sensible a les conseqüencies quees deriven d’haderir-se, defensar i impulsar une idees o unes altres.

Principals temes de la filosofía
* Realitat ontología distinció realitat- ficció
* Distinció realitat- aparences
*Quin tipus de realitat tenen els sentiments
* Coneixement genoseologia es posible coneixer la realitat

Diferents maneres de saber
* Saber ordinari (sentit comu)
Ciencia ---------coneixement objectiu
Filosofia ------- estableix relacions universals i necessaries

Coneixement mitic
Relats tradicionals que expliquen la creació de l’univers la regularitat dels fenomens naturals itambé sovint el de la societat
Coneixement ordinary
Prove de l’experiencia sensorial I de l’us espontani de la rao
Coneixement cientific
Es un coneixement objectiu que estableix relacionsuniversals i necessaries entre els fenomens preveiene el resultat. Tendeix a la objectivitat, estableix relacions universals necessaries, estudia fenomens, preveu coses, analitza, explica i actua

Objectiusde la filosofía
* Compendrela naturalesa del coneixement humà

Semblances filosofía i ciencia
* raonament rigoros, análisis racional
* no hi ha respostes definitives - actitud recerca* antidogmatisme, pensar que la rao ha de ser autónoma
* no poden ser contradictories a la realitat
Diferencies filosofía i ciencia
* Abast: la ciencia nomes arriba a l’ambit fisic,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Resumen filo
  • Resumen Filo
  • Resum filo
  • resum filo
  • Resum Examen T1 Filo
  • Resumen 2 Filos
  • Resumen filo texto 1
  • "Al Filo Del Caos" Resumen Libro

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS