Resumen inic. emprenedora uoc

Páginas: 6 (1396 palabras) Publicado: 25 de mayo de 2011
MÒDUL 1 – INICIATIVA EMPRENEDORAL'ESPERIT EMPRENEDOR I LES ACTITUDS DAVANT L'ACTIVITAT EMPRENEDORA
1. L'ESPERIT EMPRESARIAL I LES ACTITUDS EMPRENEDORES1.1 L'ESPERIT EMPRESARIAL
1.1.1 L'esperit empresarial: Concepte
És una manera de pensar, raonar i actuar vinculada i suscitada per la cerca d'una oportunitat de negoci.
Resultat: Creació, millora, realització i renovació de valor nosolament econòmic, sinó també social, i no solament per als seus porpietaris sinó també per als grups d'interès vinculats (empleats, clients, proveïdors,etc.)

1.1.2 La importància de l'esperit empresarial en l'actualitat
Efectes de l'esperit empresarial:
Ocupació
Competitivitat
Desenvolupament personal
Benestar social
Contribució de l'esperit empresarial fa a la competitivitat d'unpaís:
Nombre més gran d'empreses
Més competència entre les empreses
Estímul de l'eficàcia i de la innovació
Millora la productivitat i competitivitat
Productivitat: Relació entre la producció obtinguda i els recursos utilitzats per a obtenir-la o la relació els resultats i el temps utilitzat per a obtenir-los.
Pel que fa al desenvolupament personal facilita la satisfacció de lesnecessitats superiors.

1.2 LES ACTITUDS EMPRENEDORES
1.2.1. Els valors
Són conviccions bàsiques respecte al fet que un mode de comportament concret, o un estat final del comportament, és preferible, des del punt de vista personal o social, a la seva manera oposada o contrària. Contenen un element de judici perquè incorporen les idees personals sobre el bé, i el que és correcte i, per tant,desitjable.
Són relativament estables i duradors, els adoptem en els primers anys de vida.
Es complementa en el procés de socialització secundari, bàsicament amb l'entrada en el món laboral i el contacte amb institucions externes a la família.
Els valors condicionen la nostra actitud emprenedora.
1.2.2 Les actituds
Són judicis avaluatius, favorables o desfavorables, sobre objectes,persones o esdeveniments. Són menys estables que els valors
Tres components de les actituds:
Cognició: “ser empresari és bo” és un enunciat de valor. Aquesta opinió és el component cognoscitiu d'una actitud.
Afecte: La cognició prepara el context pel seu component afectiu: “aprecio en Joan perquè és un empresari”
Comportaments: L'afecte té resultats conductuals, intenció d'actuar de certamanera
1.2.3 Les actituds emprenedores a la pràctica:
Gairebé tots els emprenedors comparteixen certes actituds i comportament:
Solen treballar de valent, són perseverants i es caracteritzen per l'intens compromís amb el projecte o l'empresa
S'esforcen per la integritat, i lluiten pel desig d'aconseguir el que es proposen. Es mostren insatisfets amb l'estat actual de les coses, ibusquen millorar-les
Usen el fracàs com un instrument per a aprendre, i eviten la perfecció en favor de l'eficiència i l'eficàcia

2. LES PIMES I LES NOVES EMPRESES EN L'ECONOMIA
2.1. CONCEPTE DE PIME
Una empresa és una entitat que exerceix una activitat econòmica, independentment de la seva forma jurídica.
Pime: Empresa que ocupa menys de 250 treballadors, el volum de negocis anual de laqual no passa de 50 milions d'euros o un balanç general que no supera els 43 milions d'euros
Microempresa: < de 10 treballadors, Volum de negoci o balanç <2 milions d'€
Petita empresa: < de 50 treballadors, Volum de negoci o balanç <10 milions d'€
Mitjana empresa: < de 250 treballadors, Volum de negoci <50 milions d'€ o balanç <43 milions d'€
2.2 RELLEVÀNCIA ICARACTERÍSTIQUES DE LES PIMES
2.2.1 El paper de les pimes en el desenvolupament econòmic i social
Podem dir que les pimes contribueixen en major grau que les grans organitzacions al desenvolupament econòmic i social, com també a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans
2.2.2 Les pimes: característiques principals
Innovadores, personalistes i flexibles.
La característica principal és la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Resum I Comenari Text UOC
  • Resum violències, UOC
  • Inic
  • resum principis d'intervenció en educació (UOC)
  • el mito del emprenedor
  • Iniciativa emprenedora
  • Errors del emprenedor
  • Incitiva Emprenedora

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS