Resumen júlia

Páginas: 10 (2301 palabras) Publicado: 24 de noviembre de 2011
1.LA FÀBRICA
La indústria més important al Païs Valencià, era la indústria tèxtil.
S'organitzava per departaments, els homes separats de les dones. El departament d'estameres era en el qual es trobaven els obrers que fabricaven l'estam, el fil resultant de la fibra de llana. Una vegada fet l'estam, aquest passava al departament on es trobaven els telars per fer-ne teixits d'estam. Fins al 1844els telars que es feien servir eren tots manuals.
Es treballava des ben matí, fins a les 9 de la nit, només es parava una hora per dinar i els obrers treballaven drets durant tot el temps.
La higiène no era massa bona, puix aleshores encara no es feien servir lavabos i es pixava al patí o bé en algun racó.
A partir del 1844 van apareixent màquines que faciliten el treball o fan el treball queabans feia un home. Un exemple és la màquina de filar de tipus gros. El obrers cremaven i trencaven les màquines que venien noves perquè deien que els arrebassava el lloc de treball. El 1850 arriba a les indústries tèxtils alcoianes el fus mecànic el qual de seguida arracona el fus manual. En poc de temps ja no queda cap fàbrica “antiga”. Una vegada renovada la tecnologia, feia falta millorar lescomunicacions i l'energia, aquesta havia d'ésser el vapor, perquè la força hidràulica no hi abundava amb tanta sequera.
2.CONDICIONS I RELACIONS LABORALS
La jornada durava envers 12 hores, una de les quals era per a dinar. Entre l'amo i l'obrer es tractaven amb respecte, parlant-hi sempre de vosté. Els treballadors tractaven amb tant de respecte el seu amo perquè era qui els permitia guanyar-seel pà de cada dia, amb això ja n'estaven més que contents, tenint en compte les infraestructures tant dolentes de que disposaven, i de les quals no gosaven queixar-se'n per compliment amb l'amo. El sou d'un mes eren 4 ptes.
3.LA INDUSTRIALITZACIÓ A ALCOI
Quan la societat era rural, s'ignorava i es temia la cultura. Tota la família mantenia una gran ignorància, a casa no hi havia llibres llevatdels de resos. Els fills de les famílies més riques aprengueren l'afer dels industrials viatjant per l'extranger, a Manchester o Bèlgica entre d'altres. Així també hi establien contecte amb altres industrials.
Tot i així, els industrials continuaven sense tenir cultura i moltes vegades ni tan sols sabien llegir, perquè allò que els importava era produir i ja està. Per la mateixa raó, la políticatampoc no els interessava però respectaven els problemes socials que els afectaven.
Així lo que abans fou un molí es convertí en una indústria tèxtil, i les terres dels pares deixaren d'ésser productives.
-Pg.3-
4.LA PRODUCCIÓ TÈXTIL A ALCOI
El cotó era la base de la indústria tèxtil, es comprava a Amèrica. Catalunya venia a gairebé a tot el País Valencià. Hi hagué alguns industrials alcoiansque van passar a comprar el cotó a Almeria, on era més barat, i sobretot ho feren perquè no li afectaren les conseqüències de la guerra civil d'Amèrica. Quan hi hagué aquesta guerra, la indústria catalana s'ensorrà i els alcoians pogueren vendre a tot el País Valencià per primera vegada.
5.6.ELS PATRONS I LA CONDICIÓ DELS OBRERS I OBRERES
La primera generació (creaciò) va començar amb laindustrialització. Aleshores la gent no havia estudiat i els unics llibres que tenia eren els de ressos, era poca la gent que sabia escriure i llegir. Per tant els patrons d'aquesta generació no eren molt cultes, amb saber les coses bàsiques, les cuals necessitaven fer servir diàriament, ja en tenien prou. El que passa és que aquesta generació estava més a prop dels obrers, perquè ells mateixos ho haviensigut. La seguent generació (gestió) tingué oportunitats per estudiar, ja siga a través de llibres o viatjant, i s'hi interesà més per aprendre. Així doncs, aquests patrons tenien més estudis i poseïen més coneixement per dur endavant la fàbrica.
L'última de les tres generacions (decadència) pergué tot l'interés en l'estudi industrial, havien nascut ja senyorets rics i res no els lligava a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • resumen julio arostegui
  • Julio Cortazar
  • resumen cuentos julio cortazar
  • Resumen julio cesar
  • CIRCE
  • 5 De julio (resumen)
  • Resumen Libro De Lectura: Júlia
  • La tia julia y el escribidor resumen

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS